Какво е взаимен фонд?

Какво представлява взаимният фонд?
Взаимният фонд е финансов инструмент, който обединява активи на акционерите, за да инвестира в ценни книжа като акции, облигации, инструменти на паричния пазар и други активи. Взаимните фондове се управляват от професионални мениджъри на пари,

... Виж повече

Списък на Amundi фондове

Име на фондаISINВалутаКлас на активаРисков Профил (SRRI)Нетна стойност на активитеДата на стойност на нетните активиОт Нач.
... Виж повече