Какво е взаимен фонд?

Какво представлява взаимният фонд?
Взаимният фонд е финансов инструмент, който обединява активи на акционерите, за да инвестира в ценни книжа като акции, облигации, инструменти на паричния пазар и други активи. Взаимните фондове се управляват от професионални мениджъри на пари, които разпределят активите на фонда и се опитват да осигурят капиталова печалба или доход за инвеститорите на фонда. Портфейлът на взаимния фонд е структуриран и поддържан така, че да съответства на инвестиционните цели, посочени в неговия проспект.

Взаимните фондове дават на дребните или индивидуалните инвеститори достъп до професионално управлявани портфейли от акции, облигации и други ценни книжа. Следователно всеки акционер участва пропорционално в печалбите или загубите на фонда. Взаимните фондове инвестират в огромен брой ценни книжа, а резултатите обикновено се проследяват като промяна в общата пазарна капитализация на фонда – получена от съвкупните резултати на базовите инвестиции.1

Повечето взаимни фондове са част от по-големи инвестиционни компании като Fidelity Investments, Vanguard, T. Rowe Price и Oppenheimer. Взаимният фонд има мениджър, понякога наричан инвестиционен консултант, който е законово задължен да работи в най-добрия интерес на акционерите на взаимния фонд.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ

  • Взаимният фонд е вид инвестиционен инструмент, състоящ се от портфейл от акции, облигации или други ценни книжа.
  • Взаимните фондове дават на дребните или индивидуалните инвеститори достъп до диверсифицирани, професионално управлявани портфейли.
  • Взаимните фондове се разделят на няколко вида категории, представляващи видовете ценни книжа, в които инвестират, техните инвестиционни цели и вида възвръщаемост, която търсят.
  • Взаимните фондове начисляват годишни такси, съотношения на разходите или комисиони, които могат да повлияят на общата им възвръщаемост.
  • Пенсионните планове, спонсорирани от работодателя, обикновено инвестират във взаимни фондове.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *