Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*Pioneer Investments Приложение за iPhone и Android

Първото Приложение на Pioneer Investments за iPhone и Android дава възможност за достъп по всяко време до инфомрация за Люксембургските фондове.Това е безплатно Приложение и се характеризира с интерактивна търсачка, чрез която можете да намерите информация като: • цени на дяловете на нашите фондове
 • доходност за различни времеви хоризонти
 • графики за фондове и сравними показатели


 • През следващите няколко месеца Приложението на Pioneer Investments ще бъде обогатено и със секция съдържаща информация за дружеството, месечни бюлетини на фондовете и видео интервюта.

  AppStore for Iphone Google Play for Android
   
  AppStore Google Play
   
  Apple iOS Google Android
  QR_ÄppStore QR_GooglePlay