Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

Инвестирайте редовно , контролирайки риска!

Спестовен план Pioneer е решението, което Ви позволява да инвестирате спокойно, благодарение на инвестиции с достъпни вноски през равни периоди от време. Трансформирайте колебанията на финансовия пазар в нови възможности.

ЗАЩО?

Историята показва, че всички големи световни кризи досега са били преодолени. Нещо повече, точно периодите на криза се оказват най-удачни за започване на инвестиции, ако се инвестира с дисциплиниран подход и емоциите бъдат овладени. Ценните книжа са доказали, че са финансовият инструмент, който най-добре пренася стойността на парите във времето.


КОГА?

Най-трудният въпрос е кога е най-удобният момент за инвестиране. Инвеститорите имат склонност да купуват ценни книжа по време на пиковете на пазара и да ги продават панически по време на по-сериозни спадове. Спестовен план Pioneer е инструментът, който е подходящ за Вашите инвестиции, независимо от състоянието на пазарите.


КАК?

Спестовен план Pioneer Ви позволява да инвестирате на пазара на ценни книжа на месечни вноски, чиито размер е максимално достъпен и съобразен с Вашите индивидуални възможности за инвестиции (минимум 20 USD/EUR на месец).


ИНВЕСТИЦИЯТА НА ВНОСКИ Е ИЗГОДНА

Инвестирането на вноски на финансовите пазари ще Ви позволи да усредните цената на покупка и по този начин да се възползвате максимално от бъдещия потенциал за доходност. Това важи особено в периоди на силни колебания на финансовите пазари, какъвто е настоящия.


  • Нова възможност за инвестиции в под-фондове Pioneer, чрез минимални инвестиции от 20 евро/щ.долара;
  • Възможност за закупуване на дялове автоматично;
  • Възможност за месечно закупуване на дялове, като Вие избирате датата на инвестицията;
  • Възможност за избор измежду всички под-фондове Pioneer предлагани и за директно инвестиране;
  • Възможност за 20% отстъпка от размера на входящата такса при избор на определен Спестовен план;
  • Възможност за обратно изкупуване, конвертиране и трансфериране на единици от Спестовен план.

Не отлагайте решението си да инвестирате! Направете го сега, посетете най-близкия филиал на UniCredit Bulbank където специалисти по обслужване на клиенти ще Ви предоставят пълна информация, която да Ви помогне да изберете най-подходящия Спестовен план Pioneer за Вас.