Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*Избор на препоръчаните средства

 Под-Фонд валута Фонд
номер
Основни
данни
Aктуална
информация
История фонд
цена
Проспект
на Фонда
Под-фондове в облигации
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy EUR 299 link link - PDF
Amundi Funds II - Euro Bond EUR 224 link link - PDF
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 2290 link link - PDF
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 3290 link link - PDF
Amundi Funds II - Euro Bond USD 324 link link - PDF
Балансиран Фонд
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 3270 link link - PDF
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 2270 link link - PDF
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 2280 link link - PDF