Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

Pioneer Funds - Global Ecology
21.11.2017 268,59 € 1,2325%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
21.11.2017 18,91 $ 0,0529%
Pioneer Funds - Global Select
21.11.2017 101,96 € 0,9905%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
21.11.2017 16,87 € 1,2605%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
21.11.2017 10,54 $ 0,6686%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
21.11.2017 32,21 $ −0,3095%
Избери фонд...

*Избор на препоръчаните средства

 Под-Фонд валута Фонд
номер
Основни
данни
Aктуална
информация
История фонд
цена
Проспект
на Фонда
Под-фондове в облигации
Pioneer Funds - Euro Bond EUR 224 link link - PDF
Pioneer Fund Solutions - Conservative EUR 2290 link link - PDF
Pioneer Fund Solutions - Conservative USD 3290 link link - PDF
Pioneer Funds - Euro Bond USD 324 link link - PDF
Под-фондове “Пълна възвръщаемост”
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy EUR 299 link link - PDF
Балансиран Фонд
Pioneer Fund Solutions - Balanced USD 3270 link link - PDF
Pioneer Fund Solutions - Balanced EUR 2270 link link - PDF
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth EUR 2280 link link - PDF