Съобщение до притежателите на дялове в Пайъниър П.Ф. от 8.11.2010 г