Съобщение до Притежателите на дялове във Фондове Пайъниър от 8.11.2010 г