Съобщение до притежателите на дялове във Фондове Пайъниър от 28.06.2010 г.