Уведомление до Инвеститорите в Пайъниър Фъндс

Уважаеми клиенти,

От името на „Пайъниър Асет Мениджмънт” СА, управляващо дружество на фондове Пайъниър бихме искали да ви уведомим за промяна в инвестиционната политика и инвестиционният мениджър на Фондове Пайъниър- Стоков Алфа. От 1 Юни, индексите, които под-фонд Стоков Алфа ще използва са:

-UBS Commodity Basis P Strategy

-UBS Commodity Relative Strength P Strategy

-UBS Commodity Small Caps Strategy

-UBS Commodity Long-Short Basis P Strategy

-UBS Commodity Long-Short Relative Strength P Strategy

Инвестиционната политика на под-фонда е променена според новите индекси.

От 1 Юли 2009, под-фондът ще бъде управляван от Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH.