Съобщение до инвеститорите

От 13 Декември, 2008 се извършват промени във 'Фондове Пайъниър' и 'Пайъниър П.Ф.' Кратък вариант на промените засягащи българските инвеститори можете да намерите тук. Пълните промени във Фондове Пайъниър и пълните промени в Пайъниър П.Ф. можете да намерите в съобщенията до притежателите на дялове на двата фонда.