Съобщение до притежателите на дялове във Фондове Пайъниър и Пайъниър П.Ф