Съобщение до инвеститорите

От 26 Януари, 2008 г. името на под-фонд „Фондове Пайъниър – Акции Източна Европа” е сменено на под-фонд „Фондове Пайъниър – Акции от Средиземноморски Регион и Развиваща се Европа”. Tук можете на намерите промените в проспекта на ‘Пайъниър П.Ф’ и промените в проспекта на ‘Фондове Пайъниър’