Запознайте се с новите ни информационни материали

Брошурата ви дава първоначални инвестиционни познания, както и познания за някои от фондовете на Пайъниър Инвестмънтс и Пайъниър П.Ф.
Листовката е бърз начин да се запознаете с потенциалната доходност и рисковете свързани с отделните фондове