Съобщение до инвеститорите за нови по-ниски такси за управление и дистрибуция на някои от под-фондовете
Банките от УниКредит Груп в България пускат фондовете „Пайъниър” с по-ниски такси за управление и дистрибуция

София, март 2007

Фондовете “Пайъниър” остават лидер на пазара със 126 млн. лева активи в средата на март.

Банките от УниКредит Груп в България – Булбанк, Ейч Ви Би Банк Биохим и Хеброс Банк – предлагат под-фондовете от фондове „Пайъниър” с по-ниски такси за управление и дистрибуция. Най-значително е намалението в подфондовете, инвестиращи в инструменти с фиксиран доход. Тези фондове са сред най-предпочитаните от инвеститорите в Европейския съюз и специалистите от “Пайъниър” в България очакват засилен интерес и у нас.

Таксата за управление и дистрибуция е на годишна база и нейният размер е от голямо значение за доходността, която инвеститорите с дългосрочен хоризонт биха реализирали. Затова новите по-ниски такси на фондове „Пайъниър” ще дадат възможност на инвеститорите да получат по-добра доходност от вложенията си.
Фондове „Пайъниър” се предлагат в България в клоновата мрежа на Булбанк, Ейч Ви Би Банк Биохим и Хеброс Банк. Към средата на март фондове „Пайъниър” имат 126 милиона лева активи от България, запазвайки лидерската си позиция на пазара (112.4 милиона лева от директни продажби и 13.6 милиона лева от структуриран продукт „Авангард”).

Таблица с новите по-ниски такси за управление и дистрибуция по вид фондове “Пайъниър”:

Под-фондове на “Пайъниър”, които публично се предлагат в България Нова намалена такса за управление и дистрибуция
Акции Източна Европа:1.8% нова намалена такса от 2% преди
Акции на развиващи се пазари: 1.8% от 2%
Европейски компании с малка капитализация: 1.8% от 2%
Велик Китай: 1.8% от 2%
Тихоокеански регион (без Япония): 1.8% от 2%
Американски акции с голяма капитализация - ръстов: 1.8% от 2%
Американски акции с малка капитализация: 1.8% от 2%
Европейски акции опортюнистичен: 1.65% от 2%
Световни акции: 1.65% от 2%
Японски акции: 1.65% от 2%
Американски фонд Пайъниър: 1.5% от 1.75%
Облигации на развиващи се пазари: 1.35% от 1.7%
Американски високодоходни корпоративни облигации: 1.35% от 1.7%
Пълна възвращаемост динамичен: 1.25% от 1.7%
Европейски корпоративни облигации: 1.2% от 1.5%
Европейски облигации: 1.05% от 1.5%
Международни облигации: 1.05% от 1.5%
Краткосрочен в евро: 0.9% от 1.4%

Press coverage

Предупреждение относно риска:
Предишните резултати от дейността на Фондове „Пайъниър” (Фонда) нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишават, но и понижават без гаранция за печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не възстановяват пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите във Фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция


За информация:
Булбанк, Ейч Ви Би Биохим и Хеброс Банк, банки от УниКредит Груп
Виктория Блажева, тел: 02/9264 993; e-mail: viki.davidova@biochim.com

Pioneer Investments, Prague