Седем нови под-фонда от семейството на “Пайъниър” на Българския пазар

Прес съобщение София, 11 юни 2007

УниКредит Булбанк пуска седем нови фонда на Пайъниър”

· За първи път у нас се предлагат и фондове Пайъниър” със защита на капитала

· “Пайъниър” е лидер на българския пазар и през май с най-голям обем привлечени активи

УниКредит Булбанк започва активно да предлага седем нови фонда “Пайъниър”. Новите подфондове покриват две специални стратегии за инвестиране: участие във фондове, защитаващи капитала; и инвестиции в отделни ценни книжа и акции и дялове на други фондове.

За първи път у нас започва да се предлага фонда “„Пайъниър П.Ф. – Евро защитен”. Този подфонд инвестира както в акции, така и в облигации. Уникалното за него е, че всяка положителна доходност от 5% се “заключва” така, че да не може да бъде загубена. Едновременно с това, фондът има защита за първоначално инвестирания капитал при изтичането на предварително определен тригодишен хоризонт.

УниКредит Булбанк стартира предлагането и на новия фонд “Глобален селективен”, който инвестира в акции на компании от всички региони по света. На практика това представлява една селекция на компаниите с най-голям потенциал за растеж според инвестиционните мениджъри на Пайъниър.

Характерно за втория тип нови подфондове на “Пайъниър” е, че те могат да инвестират и в дялове и акции на други фондове, а не само тези от “Пайъниър Инвестмънтс”. По този начин инвеститорите получават като кошница от фондове готово финансово решение съобразно техния профил - консервативен, балансиран или динамичен.

След внимателен анализ на инвестиционните нужди на клиентите и световните пазарни тенденции, в тази група са включени фондовете:

· „Пайъниър П.Ф. - Глобален дефанзивен” (инвестиращ от 10% до 30% от своят портфейл в акции и свързани с акции финансови инструменти).

· „Пайъниър П.Ф. - Глобален дефанзивен плюс” (инвестиращ от 20% до 60% от своят портфейл в акции и свързани с акции финансови инструменти).

· „Пайъниър П.Ф. - Глобален динамичен” (инвестиращ от 30% до 70% от своят портфейл в акции и свързани с акции финансови инструменти).

· „Пайъниър П.Ф. - Глобален динамичен плюс” (инвестиращ от 20% до 100% от своят портфейл в акции и свързани с акции финансови инструменти).

· „Пайъниър П.Ф. - Глобален прогресивен” (инвестиращ от до 100% от своят портфейл в акции и свързани с акции финансови инструменти).

С новите фондове, общият брой на фондовете „Пайъниър” предлагани в България чрез цялата банкова мрежа на УниКредит Булбанк, достига двадесет и девет. Доказателство за нарастващия интерес на клиентите към фондовете “Пайъниър” е факта, че през май активите на фондовете “Пайъниър” достигнаха близо 150 млн. лева, в които се включват директни продажби на фондове и структурирания депозит “Авангард”. Това означава, че УниКредит Булбанк и Пайъниър Инвестмънтс запазват лидерската си позиция на пазара на колективните инвестиционни схеми, публично предлагани в България.