Важно съобщение:

Управителният съвет на Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. на 13-ти декември 2018 г. на своето редовно заседание взе решение временно да преустанови обработката на сделки с дялове (покупки, обратни изкупувания, конверсии и прехвърляния) на следните фондове:

Amundi Fund Solutions, Amundi Funds II, Amundi S.F. и myNEXT в периода от 20-ти декември 2018 г. до 6-ти януари 2019 г.

Всички постъпили в този период нареждания ще бъдат обработени на 7-ми януари 2019 година.

Това решение беше прието преди всичко с цел осигуряване на правилно протичане на миграцията на данни във вътрешните системи (всички счетоводни системи и системи за обработка) на компаниите на Amundi в Чешката Република (които отговарят и за обработката на сделки от България).