Amundi Czech Republic Asset Management - Техническа почивка

Съветът на директорите реши, че за периода от 17 март 2018 г. До 23 март 2018 г., Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., по технически причини няма да обработва сделки с Дялове и да изпълнява Нареждания по отношение на Дялове на клиенти в следните Колективни Инвестиционни Схеми:

• Amundi Funds II – Евро Кеш Плюс,
• Amundi Funds II – Индийски Акции,
• Amundi Funds II - Евро Ликвидност Плюс,
• Amundi Funds II – Стоков Алфа,

Пълният текст на Протокола от заседанието на Съвета на директорите на Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. проведено на 07.03. 2018, можете да намерите тук.