Съобщение до Притежателите на дялове във Фондове Пайъниър