Групата Amundi обявява предстоящото приключване на сделката по придобиване на Pioneer Investments и представя своята бъдеща организационна структура