Информация за клиентите

С настоящето, бихме искали да Ви уведомим за подписването на обвързващо споразумение между УниКредит, компанията майка на Pioneer, и Amundi, водещо Европейско Дружество за Управление на активи, за придобиването на Pioneer от страна на Amundi.

Какво означава това за Вас?
Бихме искали да Ви уверим, че всички ваши настоящи права на притежатели на Дялове от продуктите на Pioneer Investments се запазват напълно и, че няма да настъпи никаква промяна в административния процес и/или в оказваните услуги свързани с дистрибуцията на продукти на Pioneer Investments в България. Можете да продължите да давате своите поръчки за сделки с дяловете на Фондовете ни както обикновено, във всички филиали на УниКредит Булбанк.
_________________________________________________________________________________

Кои са Amundi?
Amundi е най-голямото Дружество за Управление на активи в Европа с малко над 1 трилион Евро активи под управление по света, което се търгува на борсата от Ноември 2015 година. С Централа в Париж, Amundi има шест инвестиционни хъба, намиращи се в ключови финансови центрове по и предлага иновативни, отлично представящи се продукти и услуги на индивидуални, корпоративни клиенти, както и на трети страни дистрибутори в световен мащаб.

Кои са основните ползи от сливането?
В резултат на сливането след тази сделка компанията ще бъде 8-то най-голямо Дружество за управление на активи в света с близо 1.3 трилиона Евро* активи под управление. Компанията ще има присъствие в над 30 страни и ще покрива всички основни инвестиционни стратегии, предлагайки разнообразна гама от инвестиционни продукти и решения силно ориентирани към обслужване на клиентите.

Ние вярваме, че страните в тази сделка силно се допълват взаимно, както по отношение на инвестиционни възможности, така и по отношение на географско покритие. Това представлява голяма крачка напред в нашия стремеж да ви предлагаме непрекъсната добавена стойност чрез:
• Най-добрите инвестиционни решения
• Високо качество на клиентско обслужване
• По-силно присъствие на място


Кога се очаква да реалното сливане във времето?
Очакваме тази трансакция да приключи в първата половина на 2017 година и ще ви държим изцяло информирани за всяко бъдещо развитие. Междувременно, бихме искали да изразим нашата ангажираност да продължим ви обслужваме по възможно най-добрия начин, като осигуряваме и своевременно и непрекъснато оперативно обслужване. Бизнес принципите на дългосрочни постоянни резултати, близост до клиентите и отчетност на инвестиционните специалисти ще бъдат в основата на нашия бизнес модел.

Искаме да ви уверим, че Вашите интереси са най-важни за нас.

* Към 30 Септември 2016, без Полша. Източници: IPE, Pioneer Investments, and Amundi