Съобщение до притежателите на дялове от 26.09.2016 г.