Съобщение до притежателите на Дялове за уточнение в инвестиционната политика на Под-фонд - Европейски Стратегически Облигации