Съобщение до притежателите на дялове във фонд Европейски Потенциален