Съобщение до притежателите на дяловевъв фондове Multi-Asset (Мулти-активи)