Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*Слети Под-фондове

 Под-Фонд валута Фонд
номер
Основни
данни
Aктуална
информация
История фонд
цена
Месечен бюлетин Prospekt KIID
Собствен капитал и стокови фондове
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility EUR 2040 link link - - - n/a
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility USD 3040 link link - - - n/a
Amundi Funds II - Global Sustainable Equity EUR 212 link link - PDF - n/a
Amundi Funds II - Global Sustainable Equity USD 312 link link - PDF - n/a
Amundi Funds II - Global TMT USD 309 link link - PDF - n/a
Amundi Funds II - Global TMT EUR 209 link link - PDF - n/a
Amundi Funds II - Gold and Mining EUR 291 link link - PDF - n/a
Amundi Funds II - Gold and Mining USD 391 link link - PDF - n/a
Amundi Funds II - Top Global Players EUR 213 link link - PDF - n/a
Amundi Funds II - Top Global Players USD 313 link link - PDF - n/a
Pioneer P.F. - Global Changes EUR 2110 link link - PDF - n/a
Облигационни фондове - други
Amundi Funds II - Absolute Return Bond EUR 298 link link - PDF - n/a
Amundi Funds II - Absolute Return Bond USD 398 link link - PDF - n/a
Amundi Funds II - Euro Convergence Bond EUR 262 link link - PDF - n/a
Собствен капитал и стокови фондове
Pioneer P.F. - Global Defensive 20 EUR 271 link link - PDF - n/a
Pioneer P.F. - Global Defensive 20 USD 371 link link - PDF - n/a
Краткосрочните фондове
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term EUR 266 link link - PDF - n/a
Amundi Funds II - Euro Liquidity Plus EUR 2130 link link - PDF - n/a
Amundi Funds II - Euro Short-Term USD 335 link link - PDF - n/a
Amundi Funds II - Euro Short-Term EUR 235 link link - PDF - n/a
Собствен капитал и стокови фондове
Amundi Funds II - Indian Equity EUR 296 link link - PDF - n/a
Amundi Funds II - Indian Equity USD 396 link link - PDF - n/a
Amundi Funds II - Latin American Equity EUR 295 link link - PDF - n/a
Amundi Funds II - Latin American Equity USD 395 link link - PDF - n/a
Amundi Funds II - Core European Equity EUR 204 link link - PDF - n/a
Amundi Funds II - Core European Equity USD 304 link link - PDF - n/a
Amundi Funds II - European Equity 130/30 EUR 277 link link - PDF - n/a
Amundi Funds II - European Equity Opportunities EUR 252 link link - PDF - n/a
Amundi Funds II - European Quant Equity USD 348 link link - - - n/a
Amundi Funds II - European Research USD 306 link link - PDF - n/a
Amundi Funds II - European Research EUR 206 link link - PDF - n/a
Amundi Funds II - Italian Equity EUR 201 link link - PDF - n/a
Amundi Funds II - Italian Equity USD 301 link link - PDF - n/a
Балансиран Фонд
Pioneer P.F. - Global Balanced 50 EUR 2120 link link - PDF - n/a
Pioneer P.F. - Global Balanced 50 USD 3120 link link - PDF - n/a
Собствен капитал и стокови фондове
Amundi Funds II - Commodity Alpha EUR 280 link link - PDF - n/a
Amundi Funds II - Commodity Alpha USD 380 link link - PDF - n/a

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4, PSČ: 140 00, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 313 663, 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 313 663, 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.