Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*пълен списък на под-фондовете

 Под-Фонд валута Фонд
номер
Основни
данни
Aктуална
информация
История фонд
цена
Проспект
на Фонда
Под-фондове в акции
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity EUR 251 link link - PDF
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity USD 351 link link - PDF
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity EUR 214 link link - PDF
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity USD 314 link link - PDF
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity EUR 246 link link - PDF
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity USD 346 link link - PDF
Pioneer Funds - European Potential EUR 259 link link - PDF
Pioneer Funds - European Potential USD 359 link link - PDF
Pioneer Funds - Global Select EUR 261 link link - PDF
Pioneer Funds - Global Select USD 361 link link - PDF
Pioneer Funds - China Equity EUR 250 link link - PDF
Pioneer Funds - China Equity USD 350 link link - PDF
Pioneer Funds - Japanese Equity USD 323 link link - PDF
Pioneer Funds - Japanese Equity EUR 223 link link - PDF
Pioneer Funds - Top European Players EUR 207 link link - PDF
Pioneer Funds - Top European Players USD 307 link link - PDF
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value USD 319 link link - PDF
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value EUR 219 link link - PDF
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund EUR 222 link link - PDF
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund USD 322 link link - PDF
Стоков Фонд
Pioneer Funds - Commodity Alpha EUR 280 link link - PDF
Pioneer Funds - Commodity Alpha USD 380 link link - PDF
Под-фондове в облигации
Pioneer Fund Solutions - Conservative EUR 2290 link link - PDF
Pioneer Fund Solutions - Conservative USD 3290 link link - PDF
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond EUR 239 link link - PDF
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond USD 339 link link - PDF
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond EUR 279 link link - PDF
Pioneer Funds - Euro Bond EUR 224 link link - PDF
Pioneer Funds - Euro Bond USD 324 link link - PDF
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond USD 325 link link - PDF
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond EUR 225 link link - PDF
Pioneer Funds - Euro High Yield EUR 258 link link - PDF
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond EUR 247 link link - PDF
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond EUR 281 link link - PDF
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond USD 381 link link - PDF
Pioneer Funds - Strategic Income EUR_Hedged 255 link link - PDF
Pioneer Funds - Strategic Income EUR 241 link link - PDF
Pioneer Funds - Strategic Income USD 341 link link - PDF
Pioneer Funds - U.S. High Yield EUR 237 link link - PDF
Pioneer Funds - U.S. High Yield USD 337 link link - PDF
Под-фондове “Пълна възвръщаемост”
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy EUR 299 link link - PDF
Pioneer Funds - Global Multi-Asset EUR 200 link link - PDF
Pioneer Funds - Global Multi-Asset USD 300 link link - PDF
Краткосрочни Под-фондове
Pioneer Funds - Euro Liquidity Plus EUR 2130 link link - PDF
Pioneer Funds - Euro Short-Term EUR 235 link link - PDF
Pioneer Funds - Euro Short-Term USD 335 link link - PDF
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term EUR 236 link link - PDF
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term USD 336 link link - PDF
Балансиран Фонд
Pioneer Fund Solutions - Balanced USD 3270 link link - PDF
Pioneer Fund Solutions - Balanced EUR 2270 link link - PDF
Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income EUR_Hedged_D 22500 link link - PDF
Руски акции
Pioneer Funds - Russian Equity EUR 2180 link link - PDF
Pioneer Funds - Russian Equity USD 3180 link link - PDF
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth EUR 2280 link link - PDF
Фондове от европейски акции
Pioneer Funds - European Equity Target Income EUR_D 22200 link link - PDF
Pioneer Funds - European Equity Value EUR 290 link link - PDF
Pioneer Funds - European Equity Value USD 390 link link - PDF
Фондове от световни акции
Pioneer Funds - Global Ecology EUR 260 link link - PDF
Pioneer Funds - Global Ecology USD 360 link link - PDF
Фондове от американски акции
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth EUR 293 link link - PDF
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth USD 393 link link - PDF