Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*Резултати на под-фондовете на Pioneer Funds

Обобщение на изпълнението на фондовете Pioneer Investments в PDF формат

Година 2017 EUR 01 02 03 04 05 06            
USD
Година 2016 EUR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
USD
Година 2015 EUR                   10 11 12
USD                  
Под-Фонд Валута Дата НСА на единица Размер
на под-фонда
Резултати на под-фонда** Дата
започване
на продажби
в Европа
От началото на годината 1 месец 6 месеца 1 година 2 години 3 години 5 години/
от основаване*
Под-фондове в акции
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity EUR 27.7.2017 9,41 € 18,79m €
(27.7.2017)
15,46% 1,18% 10,71% 17,33% 16,75% 38,18% 64,22% 18.12.2000
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity USD 27.7.2017 10,98 $ 21,92m $
(27.7.2017)
27,67% 4,67% 20,66% 24,63% 22,82% 20,00% 54,87% 27.12.2001
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity EUR 27.7.2017 16,81 € 80,49m €
(27.7.2017)
−2,27% −0,24% −3,34% 14,90% 14,12% 1,94% −1,70% 18.12.2000
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity USD 27.7.2017 19,62 $ 93,90m $
(27.7.2017)
8,16% 3,21% 5,37% 22,01% 20,00% −11,42% −7,23% 27.12.2001
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity EUR 27.7.2017 8,85 € 118,62m €
(27.7.2017)
18,79% 3,03% 14,05% 27,89% 18,16% 18,32% 26,25% 18.12.2000
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity USD 27.7.2017 10,33 $ 138,38m $
(27.7.2017)
31,59% 6,49% 24,31% 35,92% 24,31% 2,79% 19,15% 27.12.2001
Pioneer Funds - European Potential EUR 27.7.2017 170,81 € 163,25m €
(27.7.2017)
12,92% 0,65% 8,93% 16,32% 1,76% 27,38% 94,86% 30.3.2007
Pioneer Funds - European Potential USD 27.7.2017 199,27 $ 190,45m $
(27.7.2017)
24,90% 4,04% 18,70% 23,49% 6,93% 10,62% 83,76% 24.11.2008
Pioneer Funds - Global Select EUR 27.7.2017 95,73 € 435,85m €
(27.7.2017)
3,95% −0,68% 1,84% 10,75% 6,63% 31,82% 78,14% 30.3.2007
Pioneer Funds - Global Select USD 27.7.2017 111,67 $ 508,46m $
(27.7.2017)
14,97% 2,65% 10,97% 17,56% 12,04% 14,47% 67,98% 11.6.2007
Pioneer Funds - China Equity EUR 27.7.2017 14,26 € 79,65m €
(27.7.2017)
20,44% 4,09% 15,00% 24,65% 11,58% 41,05% 72,85% 30.11.2001
Pioneer Funds - China Equity USD 27.7.2017 16,63 $ 92,92m $
(27.7.2017)
33,15% 7,50% 25,32% 32,30% 17,20% 22,37% 62,88% 29.11.2001
Pioneer Funds - Japanese Equity USD 27.7.2017 3,33 $ 21,14m $
(27.7.2017)
9,54% 1,83% 6,39% 15,22% 9,18% 14,04% 52,05% 27.12.2001
Pioneer Funds - Japanese Equity EUR 27.7.2017 2,85 € 18,12m €
(27.7.2017)
−1,38% −1,72% −2,73% 8,37% 3,64% 30,73% 61,02% 18.12.2000
Pioneer Funds - Top European Players EUR 27.7.2017 8,38 € 155,31m €
(27.7.2017)
5,81% −0,71% 5,28% 12,33% −1,87% 17,86% 57,82% 18.12.2000
Pioneer Funds - Top European Players USD 27.7.2017 9,78 $ 181,19m $
(27.7.2017)
16,99% 2,73% 14,79% 19,27% 3,06% 2,30% 48,86% 27.12.2001
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value USD 27.7.2017 12,93 $ 168,18m $
(27.7.2017)
3,19% 2,05% 0,00% 10,99% 12,93% 11,56% 66,41% 30.11.2001
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value EUR 27.7.2017 11,08 € 144,16m €
(27.7.2017)
−6,73% −1,25% −8,28% 4,53% 7,36% 28,39% 76,43% 29.11.2001
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund EUR 27.7.2017 8,60 € 786,59m €
(27.7.2017)
−0,12% −1,04% −1,49% 7,10% 10,54% 40,07% 84,95% 29.10.2001
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund USD 27.7.2017 10,04 $ 917,64m $
(27.7.2017)
10,57% 2,34% 7,38% 13,83% 16,20% 21,70% 74,61% 11.12.2001
Под-фондове в облигации
Pioneer Fund Solutions - Conservative EUR 26.7.2017 8,03 € 9,60m €
(26.7.2017)
0,88% −1,35% 0,88% 0,37% 1,77% 9,85% 28,07% 18.12.2000
Pioneer Fund Solutions - Conservative USD 26.7.2017 9,34 $ 11,17m $
(26.7.2017)
11,32% 2,52% 10,01% 6,26% 7,98% −4,89% 21,14% 2.1.2002
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond EUR 27.7.2017 15,80 € 196,57m €
(27.7.2017)
−3,25% −2,59% −3,25% 1,22% 9,49% 28,77% 38,23% 18.12.2000
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond USD 27.7.2017 18,43 $ 229,32m $
(27.7.2017)
7,03% 0,71% 5,43% 7,46% 15,04% 11,83% 30,34% 2.5.2002
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond EUR 27.7.2017 77,67 € 486,80m €
(27.7.2017)
−1,42% −0,08% 0,15% −3,90% −0,05% 3,62% 19,51% 13.2.2008
Pioneer Funds - Euro Bond EUR 27.7.2017 10,06 € 89,10m €
(27.7.2017)
−2,14% −0,30% 0,10% −5,18% −0,49% 4,25% 21,94% 18.12.2000
Pioneer Funds - Euro Bond USD 27.7.2017 11,74 $ 103,94m $
(27.7.2017)
8,30% 3,07% 9,11% 0,69% 4,63% −9,41% 15,10% 2.5.2002
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond USD 27.7.2017 10,99 $ 58,64m $
(27.7.2017)
11,23% 3,97% 10,23% 5,37% 7,32% −9,02% 15,32% 19.12.2001
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond EUR 27.7.2017 9,42 € 50,26m €
(27.7.2017)
0,53% 0,53% 1,18% −0,74% 2,17% 4,78% 22,34% 29.11.2001
Pioneer Funds - Euro High Yield EUR 27.7.2017 102,84 € 61,43m €
(27.7.2017)
3,29% 0,54% 2,74% 6,35% 8,94% 10,88% 38,34% 31.5.2006
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond EUR 27.7.2017 99,29 € 81,32m €
(27.7.2017)
1,71% 0,55% 1,05% 3,98% 4,95% 6,36% 22,67% 29.10.2004
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond EUR 27.7.2017 78,15 € 10,87m €
(27.7.2017)
−6,44% −2,06% −5,20% −9,01% −4,54% 7,22% 4,10% 13.2.2008
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond USD 27.7.2017 91,17 $ 12,68m $
(27.7.2017)
3,48% 1,24% 3,30% −3,41% 0,32% −6,89% −1,82% 12.12.2008
Pioneer Funds - Strategic Income EUR_Hedged 27.7.2017 86,05 € 90,96m €
(27.7.2017)
2,12% 0,02% 1,64% 1,18% 3,87% 2,46% 12,32% 13.2.2004
Pioneer Funds - Strategic Income EUR 27.7.2017 9,77 € 563,12m €
(27.7.2017)
−6,69% −2,98% −5,79% −3,08% 1,35% 21,22% 22,89% 4.4.2003
Pioneer Funds - Strategic Income USD 27.7.2017 11,40 $ 656,93m $
(27.7.2017)
3,26% 0,26% 2,61% 2,98% 6,44% 5,36% 15,85% 4.4.2003
Pioneer Funds - U.S. High Yield EUR 27.7.2017 11,52 € 219,81m €
(27.7.2017)
−4,56% −2,04% −4,48% 2,67% 7,56% 25,76% 41,35% 18.12.2000
Pioneer Funds - U.S. High Yield USD 27.7.2017 13,44 $ 256,43m $
(27.7.2017)
5,58% 1,20% 4,11% 9,00% 13,04% 9,27% 33,20% 27.12.2001
Под-фондове “Пълна възвръщаемост”
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy EUR 27.7.2017 60,91 € 69,50m €
(27.7.2017)
0,36% 0,30% −0,43% 0,10% 0,03% 4,42% 16,57% 12.12.2008
Pioneer Funds - Global Multi-Asset EUR 27.7.2017 96,56 € 14,80m €
(27.7.2017)
1,85% 0,25% 1,28% 5,92% 3,12% 15,08% 29,72% 12.12.2008
Pioneer Funds - Global Multi-Asset USD 27.7.2017 112,64 $ 17,27m $
(27.7.2017)
12,64% 3,62% 10,36% 12,44% 8,35% −0,07% 22,33% 12.12.2008
Краткосрочни Под-фондове
Pioneer Funds - Euro Liquidity Plus EUR 27.7.2017 50,62 € 25,34m €
(27.7.2017)
−0,51% −0,08% −0,45% −0,71% −1,33% −1,65% −1,50% 10.12.2010
Pioneer Funds - Euro Short-Term EUR 27.7.2017 6,15 € 11,42m €
(27.7.2017)
−1,13% 0,00% −0,97% −1,44% −2,84% −3,30% −1,60% 18.12.2000
Pioneer Funds - Euro Short-Term USD 27.7.2017 7,18 $ 13,33m $
(27.7.2017)
9,45% 3,46% 7,97% 4,66% 2,13% −15,93% −7,24% 2.5.2002
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term EUR 27.7.2017 5,68 € 65,15m €
(27.7.2017)
−8,68% −3,07% −7,49% −4,38% −3,07% 17,11% 12,48% 18.12.2000
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term USD 27.7.2017 6,62 $ 76,00m $
(27.7.2017)
0,76% 0,15% 0,76% 1,38% 1,85% 1,69% 5,92% 2.5.2002
Балансиран Фонд
Pioneer Fund Solutions - Balanced USD 26.7.2017 84,98 $ 46,24m $
(26.7.2017)
11,73% 2,10% 9,51% 9,54% 7,61% 1,49% 34,80% 10.12.2010
Pioneer Fund Solutions - Balanced EUR 26.7.2017 73,07 € 39,76m €
(26.7.2017)
1,32% −1,66% 0,47% 3,45% 1,46% 17,23% 42,58% 10.12.2010
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income EUR_Hedged_D 27.7.2017 45,09 € 80,54m €
(27.7.2017)
−1,27% −1,03% −0,53% −1,40% −8,61% - −9,82%* 17.9.2014
Стоков Фонд
Pioneer Funds - Commodity Alpha EUR 27.7.2017 26,66 € 20,51m €
(27.7.2017)
−15,18% −0,93% −15,15% −12,39% −18,77% −31,76% −44,89% 20.2.2008
Pioneer Funds - Commodity Alpha USD 27.7.2017 31,10 $ 23,93m $
(27.7.2017)
−6,18% 2,40% −7,52% −7,00% −14,63% −40,75% −48,04% 3.4.2008
Руски акции
Pioneer Funds - Russian Equity*** EUR 27.7.2017 45,34 € 10,26m €
(27.7.2017)
−14,13% 1,52% −17,64% 14,87% 34,38% 20,36% 14,38% 25.2.2011
Pioneer Funds - Russian Equity*** USD 27.7.2017 52,90 $ 11,96m $
(27.7.2017)
−5,01% 4,94% −10,23% 21,97% 41,22% 4,55% 7,89% 25.2.2011
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth EUR 26.7.2017 60,83 € 56,94m €
(26.7.2017)
−0,30% −2,61% −1,23% 3,86% 0,21% - 3,77%* 13.2.2015
Фондове от европейски акции
Pioneer Funds - European Equity Target Income EUR_D 27.7.2017 58,52 € 880,16m €
(27.7.2017)
−2,25% −4,22% 1,11% 3,05% −17,90% −14,77% 6,09% 23.11.2011
Pioneer Funds - European Equity Value EUR 27.7.2017 120,50 € 7,98m €
(27.7.2017)
8,13% 0,47% 6,53% 21,69% 7,89% 23,96% 76,74% 12.12.2008
Pioneer Funds - European Equity Value USD 27.7.2017 140,57 $ 9,31m $
(27.7.2017)
19,59% 3,84% 16,09% 29,18% 13,37% 7,65% 66,67% 12.12.2008
Фондове от световни акции
Pioneer Funds - Global Ecology EUR 27.7.2017 252,60 € 802,62m €
(27.7.2017)
4,28% −2,12% 1,00% 7,18% 0,98% 14,81% 60,30% 30.3.2007
Pioneer Funds - Global Ecology USD 27.7.2017 294,69 $ 936,33m $
(27.7.2017)
15,33% 1,17% 10,07% 13,78% 6,11% −0,29% 51,19% 26.6.2007
Фондове от американски акции
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth EUR 27.7.2017 207,88 € 772,29m €
(27.7.2017)
4,39% −1,15% 3,02% 8,82% 12,71% 52,40% 97,42% 12.12.2008
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth USD 27.7.2017 242,51 $ 900,95m $
(27.7.2017)
15,46% 2,17% 12,26% 15,52% 18,44% 32,36% 86,19% 12.12.2008