Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*Резултати на под-фондовете на Pioneer Funds

Обобщение на изпълнението на фондовете Pioneer Investments в PDF формат

Година 2019 EUR                        
USD
Година 2018 EUR                        
USD
Година 2017 EUR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    
USD
Година 2016 EUR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
USD
Година 2015 EUR                   10 11 12
USD                  
Под-Фонд Валута Дата НСА на единица Размер
на под-фонда
Резултати на под-фонда** Дата
започване
на продажби
в Европа
От началото на годината 1 месец 6 месеца 1 година 2 години 3 години 5 години/
от основаване*
Под-фондове в акции
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity EUR 18.4.2019 9,58 € 18,99m €
(18.4.2019)
16,12% 3,57% 16,55% 0,52% 7,40% 28,07% 54,52% 18.12.2000
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity USD 18.4.2019 10,77 $ 21,35m $
(18.4.2019)
14,09% 2,77% 14,09% −8,65% 12,77% 27,15% 25,52% 27.12.2001
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity EUR 18.4.2019 17,40 € 73,72m €
(18.4.2019)
14,62% 4,44% 10,62% 4,95% 2,29% 19,10% 16,78% 18.12.2000
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity USD 18.4.2019 19,56 $ 82,89m $
(18.4.2019)
12,74% 3,55% 8,19% −4,68% 7,53% 18,19% −5,14% 27.12.2001
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR 18.4.2019 7,56 € 106,74m €
(18.4.2019)
17,76% 4,56% 13,68% −11,89% −7,80% 13,86% 12,17% 18.12.2000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity USD 18.4.2019 8,50 $ 120,01m $
(18.4.2019)
15,80% 3,79% 11,26% −19,96% −3,08% 13,03% −8,90% 27.12.2001
Amundi Funds II - European Potential EUR 18.4.2019 170,28 € 136,54m €
(18.4.2019)
17,56% 2,84% 2,71% −4,94% 5,03% 11,45% 30,51% 30.3.2007
Amundi Funds II - European Potential USD 18.4.2019 191,45 $ 153,52m $
(18.4.2019)
15,62% 1,98% 0,51% −13,65% 10,38% 10,61% 6,06% 24.11.2008
Amundi Funds II - China Equity EUR 18.4.2019 16,21 € 89,67m €
(18.4.2019)
23,93% 4,18% 22,34% 5,19% 24,12% 49,40% 82,34% 30.11.2001
Amundi Funds II - China Equity USD 18.4.2019 18,22 $ 100,82m $
(18.4.2019)
21,79% 3,29% 19,63% −4,51% 30,33% 48,25% 48,13% 29.11.2001
Amundi Funds II - Japanese Equity USD 18.4.2019 3,18 $ 18,38m $
(18.4.2019)
5,65% 0,32% −7,83% −14,97% 1,27% 11,19% 19,10% 27.12.2001
Amundi Funds II - Japanese Equity EUR 18.4.2019 2,83 € 16,34m €
(18.4.2019)
7,60% 1,07% −5,67% −6,29% −3,41% 11,86% 46,63% 18.12.2000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR 18.4.2019 104,21 € 479,41m €
(18.4.2019)
16,37% 3,29% 3,99% 4,09% 9,33% 26,64% 55,03% 30.3.2007
Amundi Funds II - Pioneer Global Select USD 18.4.2019 117,17 $ 539,02m $
(18.4.2019)
14,46% 2,43% 1,76% −5,44% 14,90% 25,69% 25,98% 11.6.2007
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value USD 18.4.2019 12,80 $ 134,17m $
(18.4.2019)
16,79% 1,35% 2,56% −4,97% 0,71% 14,08% 16,89% 30.11.2001
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR 18.4.2019 11,38 € 119,33m €
(18.4.2019)
18,67% 2,15% 4,79% 4,60% −4,21% 14,83% 43,69% 29.11.2001
Amundi Funds II - Top European Players EUR 18.4.2019 8,31 € 136,56m €
(18.4.2019)
16,39% 2,85% 6,95% −0,36% 0,85% 9,06% 20,09% 18.12.2000
Amundi Funds II - Top European Players USD 18.4.2019 9,35 $ 153,54m $
(18.4.2019)
14,58% 2,07% 4,70% −9,40% 6,01% 8,34% −2,30% 27.12.2001
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR 18.4.2019 10,77 € 926,21m €
(18.4.2019)
16,81% 4,87% 9,23% 20,34% 21,56% 41,90% 90,62% 29.10.2001
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD 18.4.2019 12,11 $ 1 041,38m $
(18.4.2019)
14,90% 4,04% 6,98% 9,30% 27,74% 40,81% 54,86% 11.12.2001
Под-фондове в облигации
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 17.4.2019 8,24 € 16,83m €
(17.4.2019)
5,91% 1,10% 3,65% 1,73% 2,11% 6,19% 16,22% 18.12.2000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 17.4.2019 9,31 $ 19,03m $
(17.4.2019)
4,72% 0,76% 1,53% −6,90% 8,51% 6,16% −5,10% 2.1.2002
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy EUR 18.4.2019 59,02 € 233,65m €
(18.4.2019)
−0,51% 0,14% −1,57% −3,58% −3,26% −0,12% 1,65% 12.12.2008
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR 18.4.2019 17,18 € 204,01m €
(18.4.2019)
9,43% 1,60% 8,80% 11,92% 1,96% 18,48% 50,57% 18.12.2000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD 18.4.2019 19,32 $ 229,38m $
(18.4.2019)
7,63% 0,78% 6,50% 1,68% 7,15% 17,59% 22,36% 2.5.2002
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond EUR 18.4.2019 78,53 € 70,66m €
(18.4.2019)
3,13% 0,63% 3,40% −0,04% 0,85% −0,17% 7,31% 13.2.2008
Amundi Funds II - Euro Bond EUR 18.4.2019 10,15 € 60,52m €
(18.4.2019)
2,53% 0,40% 3,36% −0,78% 0,59% −1,55% 8,09% 18.12.2000
Amundi Funds II - Euro Bond USD 18.4.2019 11,42 $ 68,04m $
(18.4.2019)
0,88% −0,35% 1,24% −9,79% 5,84% −2,23% −12,15% 2.5.2002
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond USD 18.4.2019 10,77 $ 26,71m $
(18.4.2019)
2,09% 0,19% 0,56% −7,95% 7,49% 3,26% −11,72% 19.12.2001
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR 18.4.2019 9,58 € 23,76m €
(18.4.2019)
3,79% 1,05% 2,79% 1,38% 2,24% 4,02% 8,62% 29.11.2001
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR 18.4.2019 96,18 € 65,48m €
(18.4.2019)
4,63% 0,61% 1,30% −2,21% −2,37% 3,30% 5,62% 29.10.2004
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR 18.4.2019 79,15 € 10,88m €
(18.4.2019)
4,24% 1,25% 3,38% 5,77% −5,39% −3,52% 12,30% 13.2.2008
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond USD 18.4.2019 88,99 $ 12,24m $
(18.4.2019)
2,52% 0,42% 1,16% −3,91% −0,58% −4,24% −8,74% 12.12.2008
Amundi Funds II - Optimal Yield EUR 18.4.2019 103,82 € 31,43m €
(18.4.2019)
5,11% 1,09% 1,79% −0,40% 3,09% 10,51% 13,66% 31.5.2006
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR_Hedged 18.4.2019 83,36 € 30,54m €
(18.4.2019)
2,57% 0,66% 2,14% −0,96% −2,71% 1,15% 0,86% 13.2.2004
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR 18.4.2019 10,31 € 243,63m €
(18.4.2019)
5,31% 1,78% 6,07% 12,43% −2,18% 9,22% 33,90% 4.4.2003
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD 18.4.2019 11,59 $ 273,93m $
(18.4.2019)
3,48% 0,96% 3,76% 2,11% 2,75% 8,42% 8,83% 4.4.2003
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR 18.4.2019 12,44 € 82,46m €
(18.4.2019)
9,70% 2,30% 5,69% 13,30% 1,80% 21,13% 42,33% 18.12.2000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD 18.4.2019 13,99 $ 92,71m $
(18.4.2019)
7,95% 1,52% 3,48% 2,94% 7,04% 20,29% 15,72% 27.12.2001
Под-фондове “Пълна възвръщаемост”
Amundi Funds II - Global Multi-Asset EUR 18.4.2019 98,76 € 17,70m €
(18.4.2019)
6,14% 0,92% 2,90% 0,46% 3,17% 11,59% 24,87% 12.12.2008
Amundi Funds II - Global Multi-Asset USD 18.4.2019 111,04 $ 19,90m $
(18.4.2019)
4,39% 0,08% 0,69% −8,74% 8,42% 10,76% 1,48% 12.12.2008
Краткосрочни Под-фондове
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term EUR 18.4.2019 6,05 € 153,19m €
(18.4.2019)
2,54% 1,00% 3,24% 12,04% −1,79% 5,40% 28,72% 18.12.2000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD 18.4.2019 6,81 $ 172,24m $
(18.4.2019)
0,89% 0,29% 1,19% 1,95% 3,18% 4,77% 4,77% 2.5.2002
Балансиран Фонд
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 17.4.2019 86,62 $ 59,64m $
(17.4.2019)
8,09% 1,42% 2,35% −4,79% 10,34% 12,73% 5,75% 10.12.2010
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 17.4.2019 76,64 € 52,77m €
(17.4.2019)
9,31% 1,63% 4,41% 3,99% 3,74% 12,67% 29,46% 10.12.2010
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR_Hedged_D 18.4.2019 39,44 € 94,25m €
(18.4.2019)
1,86% 0,33% −3,24% −9,71% −12,82% −14,43% −21,12%* 17.9.2014
Amundi S.F. - EUR Commodities USD_Hedged 18.4.2019 31,40 $ 4,02m $
(18.4.2019)
5,83% 0,26% −5,28% −7,32% - - −5,34%* 23.3.2018
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 18.4.2019 23,09 € 40,34m €
(18.4.2019)
4,81% −0,09% −6,74% −9,98% −8,48% −3,06% −43,71% 30.3.2007
Руски акции
Amundi Funds II - Russian Equity*** EUR 18.4.2019 57,60 € 10,31m €
(18.4.2019)
16,79% 3,49% 11,24% 21,96% 15,34% 58,07% 76,80% 25.2.2011
Amundi Funds II - Russian Equity*** USD 18.4.2019 64,77 $ 11,59m $
(18.4.2019)
14,88% 2,63% 8,86% 10,81% 21,22% 56,87% 43,68% 25.2.2011
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 17.4.2019 63,94 € 55,68m €
(17.4.2019)
11,78% 1,83% 3,87% 5,79% 1,15% 14,57% 9,08%* 13.2.2015
Фондове от европейски акции
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR_D 18.4.2019 50,87 € 704,76m €
(18.4.2019)
8,30% 1,84% 2,29% −7,15% −13,07% −14,63% −22,63% 23.11.2011
Amundi Funds II - European Equity Value EUR 18.4.2019 121,75 € 281,89m €
(18.4.2019)
15,16% 3,14% 4,26% −4,38% 6,11% 22,56% 29,31% 12.12.2008
Amundi Funds II - European Equity Value USD 18.4.2019 136,89 $ 316,95m $
(18.4.2019)
13,27% 2,29% 2,03% −13,14% 11,51% 21,64% 5,08% 12.12.2008
Фондове от световни акции
Amundi Funds II - Global Ecology USD 18.4.2019 308,27 $ 870,31m $
(18.4.2019)
10,39% 1,10% 4,48% −4,76% 13,21% 21,64% 5,82% 26.6.2007
Amundi Funds II - Global Ecology EUR 18.4.2019 274,17 € 774,06m €
(18.4.2019)
12,24% 1,94% 6,77% 4,83% 7,72% 22,56% 30,21% 30.3.2007
Фондове от американски акции
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR 18.4.2019 260,75 € 633,25m €
(18.4.2019)
18,45% 4,35% 10,78% 22,34% 23,32% 41,98% 110,45% 12.12.2008
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth USD 18.4.2019 293,18 $ 712,00m $
(18.4.2019)
16,50% 3,48% 8,41% 11,14% 29,61% 40,92% 71,02% 12.12.2008