Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*Резултати на под-фондовете на Pioneer Funds

Обобщение на изпълнението на фондовете Pioneer Investments в PDF формат

Година 2018 EUR                        
USD
Година 2017 EUR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    
USD
Година 2016 EUR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
USD
Година 2015 EUR                   10 11 12
USD                  
Под-Фонд Валута Дата НСА на единица Размер
на под-фонда
Резултати на под-фонда** Дата
започване
на продажби
в Европа
От началото на годината 1 месец 6 месеца 1 година 2 години 3 години 5 години/
от основаване*
Под-фондове в акции
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity EUR 22.3.2018 9,88 € 17,74m €
(22.3.2018)
0,71% 0,30% 5,33% 11,01% 32,97% 17,06% 58,33% 18.12.2000
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity USD 22.3.2018 12,16 $ 21,84m $
(22.3.2018)
3,23% 0,25% 8,28% 26,40% 45,80% 33,48% 49,75% 27.12.2001
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity EUR 22.3.2018 17,26 € 75,81m €
(22.3.2018)
0,47% −4,43% 1,41% 2,19% 19,20% 13,55% −5,94% 18.12.2000
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity USD 22.3.2018 21,25 $ 93,31m $
(22.3.2018)
3,01% −4,54% 4,32% 16,44% 30,69% 29,49% −10,86% 27.12.2001
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR 22.3.2018 8,61 € 110,56m €
(22.3.2018)
0,23% −3,48% −1,15% 8,85% 29,28% 12,99% 23,00% 18.12.2000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity USD 22.3.2018 10,60 $ 136,08m $
(22.3.2018)
2,71% −3,55% 1,63% 23,98% 41,90% 28,80% 16,61% 27.12.2001
Amundi Funds II - European Potential EUR 22.3.2018 173,49 € 191,91m €
(22.3.2018)
−1,67% −1,84% −0,24% 9,43% 13,17% 5,63% 69,14% 30.3.2007
Amundi Funds II - European Potential USD 22.3.2018 213,54 $ 236,21m $
(22.3.2018)
0,79% −1,93% 2,59% 24,69% 24,08% 20,45% 60,18% 24.11.2008
Amundi Funds II - China Equity EUR 22.3.2018 16,12 € 88,05m €
(22.3.2018)
3,53% −0,49% 7,54% 22,77% 51,50% 22,21% 77,73% 30.11.2001
Amundi Funds II - China Equity USD 22.3.2018 19,84 $ 108,37m $
(22.3.2018)
6,10% −0,60% 10,59% 39,92% 66,03% 39,33% 68,28% 29.11.2001
Amundi Funds II - Japanese Equity USD 22.3.2018 3,74 $ 26,69m $
(22.3.2018)
0,27% −0,53% 9,04% 16,88% 28,52% 25,93% 43,30% 27.12.2001
Amundi Funds II - Japanese Equity EUR 22.3.2018 3,04 € 21,69m €
(22.3.2018)
−1,94% −0,65% 6,29% 2,70% 17,37% 10,55% 51,24% 18.12.2000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR 22.3.2018 98,87 € 452,99m €
(22.3.2018)
−3,43% −2,17% 2,58% 3,84% 20,96% 5,20% 64,59% 30.3.2007
Amundi Funds II - Pioneer Global Select USD 22.3.2018 121,69 $ 557,56m $
(22.3.2018)
−1,02% −2,26% 5,50% 18,33% 32,62% 19,96% 55,85% 11.6.2007
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value USD 22.3.2018 13,31 $ 163,55m $
(22.3.2018)
−3,83% −0,89% 2,78% 4,23% 21,44% 8,92% 50,74% 30.11.2001
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR 22.3.2018 10,81 € 132,87m €
(22.3.2018)
−6,24% −0,83% −0,09% −8,54% 10,64% −4,51% 58,97% 29.11.2001
Amundi Funds II - Top European Players EUR 22.3.2018 8,05 € 148,22m €
(22.3.2018)
−5,29% −2,66% −3,71% −1,11% 6,91% −7,15% 31,97% 18.12.2000
Amundi Funds II - Top European Players USD 22.3.2018 9,91 $ 182,44m $
(22.3.2018)
−2,84% −2,75% −1,00% 12,74% 17,14% 5,99% 24,97% 27.12.2001
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR 22.3.2018 8,76 € 789,90m €
(22.3.2018)
−3,42% −2,56% 2,94% −1,13% 16,96% 8,28% 74,50% 29.10.2001
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD 22.3.2018 10,79 $ 972,25m $
(22.3.2018)
−0,92% −2,62% 5,99% 12,75% 28,45% 23,60% 65,24% 11.12.2001
Стоков Фонд
Amundi Funds II - Commodity Alpha EUR 22.3.2018 26,94 € 20,07m €
(22.3.2018)
−2,50% −0,92% 1,70% −10,17% −7,17% −25,79% −38,03% 20.2.2008
Amundi Funds II - Commodity Alpha USD 22.3.2018 33,15 $ 24,71m $
(22.3.2018)
−0,09% −1,02% 4,57% 2,35% 1,75% −15,39% −41,33% 3.4.2008
Под-фондове в облигации
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR 22.3.2018 15,35 € 177,78m €
(22.3.2018)
−3,52% −0,20% −2,48% −6,74% 6,75% 6,45% 28,56% 18.12.2000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD 22.3.2018 18,89 $ 218,82m $
(22.3.2018)
−1,15% −0,32% 0,27% 6,24% 17,04% 21,40% 21,71% 2.5.2002
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond EUR 22.3.2018 78,28 € 93,96m €
(22.3.2018)
0,05% 0,67% 0,75% 1,23% −0,34% −2,20% 13,29% 13.2.2008
Amundi Funds II - Euro Bond EUR 22.3.2018 10,19 € 66,49m €
(22.3.2018)
0,79% 1,39% 1,19% 1,80% −1,26% −2,95% 15,27% 18.12.2000
Amundi Funds II - Euro Bond USD 22.3.2018 12,55 $ 81,84m $
(22.3.2018)
3,38% 1,37% 4,15% 16,10% 8,38% 10,67% 9,23% 2.5.2002
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond USD 22.3.2018 11,58 $ 43,31m $
(22.3.2018)
1,49% −0,34% 2,75% 15,11% 12,65% 15,00% 7,32% 19.12.2001
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR 22.3.2018 9,41 € 35,19m €
(22.3.2018)
−0,95% −0,21% −0,11% 0,97% 2,73% 0,86% 13,37% 29.11.2001
Amundi Funds II - Euro High Yield EUR 22.3.2018 103,35 € 44,35m €
(22.3.2018)
−0,68% −0,33% −0,14% 2,86% 10,90% 10,74% 23,59% 31.5.2006
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR 22.3.2018 98,34 € 78,43m €
(22.3.2018)
−1,45% −1,18% −1,50% −0,34% 6,39% 5,79% 12,22% 29.10.2004
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR 22.3.2018 75,03 € 8,98m €
(22.3.2018)
−1,48% 0,25% −2,11% −8,89% −8,18% −11,60% 3,29% 13.2.2008
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond USD 22.3.2018 92,35 $ 11,05m $
(22.3.2018)
0,98% 0,16% 0,65% 3,82% 0,68% 0,79% −2,18% 12.12.2008
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR_Hedged 22.3.2018 84,10 € 87,79m €
(22.3.2018)
−2,16% −0,31% −2,54% −1,02% 2,99% 0,67% 4,23% 13.2.2004
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR 22.3.2018 9,19 € 506,54m €
(22.3.2018)
−4,17% −0,11% −4,07% −11,12% −2,55% −8,19% 15,02% 4.4.2003
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD 22.3.2018 11,31 $ 623,48m $
(22.3.2018)
−1,74% −0,18% −1,39% 1,25% 6,80% 4,72% 8,96% 4.4.2003
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR 22.3.2018 10,89 € 98,83m €
(22.3.2018)
−3,46% −0,37% −2,94% −8,72% 6,76% −2,07% 26,48% 18.12.2000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD 22.3.2018 13,41 $ 121,64m $
(22.3.2018)
−0,96% −0,37% −0,15% 4,03% 17,12% 11,75% 19,84% 27.12.2001
Dluhopisové konzervativní
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 22.3.2018 8,10 € 14,68m €
(22.3.2018)
−0,74% −0,25% 0,87% 1,38% 4,38% −0,98% 20,36% 18.12.2000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 22.3.2018 9,98 $ 18,07m $
(22.3.2018)
1,84% −0,20% 3,74% 15,64% 14,58% 13,15% 14,06% 2.1.2002
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy EUR 22.3.2018 61,44 € 257,41m €
(22.3.2018)
−0,23% −0,95% 0,33% 1,02% 4,26% 0,23% 10,72% 12.12.2008
Под-фондове “Пълна възвръщаемост”
Amundi Funds II - Global Multi-Asset EUR 22.3.2018 97,69 € 16,14m €
(22.3.2018)
−2,02% −0,98% 0,72% 2,29% 10,87% 0,18% 27,97% 12.12.2008
Amundi Funds II - Global Multi-Asset USD 22.3.2018 120,24 $ 19,87m $
(22.3.2018)
0,43% −1,08% 3,57% 16,57% 21,57% 14,23% 21,20% 12.12.2008
Краткосрочни Под-фондове
Amundi Funds II - Euro Liquidity Plus EUR 22.3.2018 50,26 € 21,78m €
(22.3.2018)
−0,24% −0,08% −0,57% −0,97% −1,66% −2,18% −2,35% 10.12.2010
Amundi Funds II - Euro Short-Term EUR 22.3.2018 6,10 € 9,85m €
(22.3.2018)
−0,16% 0,00% −0,49% −1,45% −2,40% −3,63% −3,94% 18.12.2000
Amundi Funds II - Euro Short-Term USD 22.3.2018 7,51 $ 12,13m $
(22.3.2018)
2,46% −0,13% 2,32% 12,26% 6,98% 9,80% −8,97% 2.5.2002
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term EUR 22.3.2018 5,42 € 67,32m €
(22.3.2018)
−2,17% 0,18% −2,17% −11,15% −6,23% −10,12% 9,72% 18.12.2000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD 22.3.2018 6,68 $ 82,86m $
(22.3.2018)
0,45% 0,15% 0,75% 1,37% 2,93% 2,61% 4,21% 2.5.2002
Балансиран Фонд
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 22.3.2018 90,89 $ 55,47m $
(22.3.2018)
1,16% −0,93% 4,44% 15,17% 19,40% 13,17% 25,92% 10.12.2010
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 22.3.2018 73,84 € 45,06m €
(22.3.2018)
−1,31% −0,83% 1,55% 1,07% 8,89% −0,75% 32,95% 10.12.2010
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR_Hedged_D 22.3.2018 43,28 € 112,44m €
(22.3.2018)
−3,82% −1,37% −4,12% −4,56% −5,99% −15,42% −13,44%* 17.9.2014
Руски акции
Amundi Funds II - Russian Equity*** EUR 22.3.2018 51,27 € 11,38m €
(22.3.2018)
6,68% −2,34% 7,19% 0,61% 39,81% 47,75% 27,38% 25.2.2011
Amundi Funds II - Russian Equity*** USD 22.3.2018 63,11 $ 14,00m $
(22.3.2018)
9,38% −2,43% 10,24% 14,66% 53,29% 68,47% 20,62% 25.2.2011
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 22.3.2018 60,45 € 55,23m €
(22.3.2018)
−3,26% −1,58% 0,28% −2,67% 8,76% −2,14% 3,12%* 13.2.2015
Фондове от европейски акции
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR_D 22.3.2018 52,61 € 811,02m €
(22.3.2018)
−10,33% −2,97% −9,23% −10,59% −10,75% −28,15% −10,54% 23.11.2011
Amundi Funds II - European Equity Value EUR 22.3.2018 122,23 € 86,32m €
(22.3.2018)
−1,80% −2,40% −0,66% 6,42% 25,07% 5,48% 53,75% 12.12.2008
Amundi Funds II - European Equity Value USD 22.3.2018 150,45 $ 106,25m $
(22.3.2018)
0,66% −2,48% 2,17% 21,26% 37,12% 20,27% 45,62% 12.12.2008
Фондове от световни акции
Amundi Funds II - Global Ecology EUR 22.3.2018 256,64 € 791,58m €
(22.3.2018)
−2,70% −1,71% 1,19% 1,94% 15,17% −1,32% 46,38% 30.3.2007
Amundi Funds II - Global Ecology USD 22.3.2018 315,88 $ 974,31m $
(22.3.2018)
−0,26% −1,80% 4,06% 16,16% 26,27% 12,52% 38,62% 26.6.2007
Фондове от американски акции
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR 22.3.2018 208,14 € 595,44m €
(22.3.2018)
−2,27% −1,54% 2,19% 0,03% 14,80% 10,31% 89,74% 12.12.2008
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth USD 22.3.2018 256,19 $ 732,90m $
(22.3.2018)
0,18% −1,63% 5,09% 13,98% 25,87% 25,79% 79,68% 12.12.2008