Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*Резултати на под-фондовете на Pioneer Funds

Обобщение на изпълнението на фондовете Pioneer Investments в PDF формат

Година 2018 EUR                        
USD
Година 2017 EUR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    
USD
Година 2016 EUR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
USD
Година 2015 EUR                   10 11 12
USD                  
Под-Фонд Валута Дата НСА на единица Размер
на под-фонда
Резултати на под-фонда** Дата
започване
на продажби
в Европа
От началото на годината 1 месец 6 месеца 1 година 2 години 3 години 5 години/
от основаване*
Под-фондове в акции
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity EUR 13.8.2018 9,20 € 19,09m €
(13.8.2018)
−6,22% −0,33% −3,56% 2,11% 13,02% 17,80% 51,07% 18.12.2000
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity USD 13.8.2018 10,50 $ 21,79m $
(13.8.2018)
−10,87% −2,51% −10,94% −1,13% 15,51% 20,83% 30,27% 27.12.2001
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity EUR 13.8.2018 15,80 € 71,76m €
(13.8.2018)
−8,03% −5,67% −9,61% −4,88% 6,25% 8,00% −9,35% 18.12.2000
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity USD 13.8.2018 18,04 $ 81,92m $
(13.8.2018)
−12,55% −7,68% −16,48% −7,87% 8,54% 10,81% −21,80% 27.12.2001
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR 13.8.2018 8,03 € 106,03m €
(13.8.2018)
−6,52% −1,95% −5,86% −4,52% 16,72% 6,50% 21,85% 18.12.2000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity USD 13.8.2018 9,17 $ 121,04m $
(13.8.2018)
−11,14% −4,08% −13,00% −7,47% 19,25% 9,30% 5,04% 27.12.2001
Amundi Funds II - European Potential EUR 13.8.2018 179,87 € 209,28m €
(13.8.2018)
1,94% −0,20% 5,66% 8,53% 20,33% 6,74% 58,97% 30.3.2007
Amundi Funds II - European Potential USD 13.8.2018 205,34 $ 238,91m $
(13.8.2018)
−3,08% −2,35% −2,38% 5,07% 22,88% 9,51% 37,10% 24.11.2008
Amundi Funds II - China Equity EUR 13.8.2018 15,19 € 91,23m €
(13.8.2018)
−2,44% −4,59% −1,17% 9,99% 28,73% 21,04% 67,66% 30.11.2001
Amundi Funds II - China Equity USD 13.8.2018 17,34 $ 104,15m $
(13.8.2018)
−7,27% −6,62% −8,69% 6,45% 31,46% 24,21% 44,62% 29.11.2001
Amundi Funds II - Japanese Equity USD 13.8.2018 3,46 $ 20,74m $
(13.8.2018)
−7,24% 0,00% −5,98% 1,17% 16,11% 13,44% 24,01% 27.12.2001
Amundi Funds II - Japanese Equity EUR 13.8.2018 3,03 € 18,17m €
(13.8.2018)
−2,26% 2,02% 1,68% 4,12% 13,48% 10,58% 43,60% 18.12.2000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR 13.8.2018 104,45 € 480,49m €
(13.8.2018)
2,02% 1,19% 6,00% 12,09% 20,58% 18,48% 64,10% 30.3.2007
Amundi Funds II - Pioneer Global Select USD 13.8.2018 119,25 $ 548,53m $
(13.8.2018)
−3,00% −0,99% −2,05% 8,53% 23,14% 21,56% 41,54% 11.6.2007
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value USD 13.8.2018 13,30 $ 157,76m $
(13.8.2018)
−3,90% 0,61% 0,15% 6,57% 13,38% 13,87% 35,99% 30.11.2001
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR 13.8.2018 11,65 € 138,19m €
(13.8.2018)
1,04% 2,82% 8,47% 10,01% 11,06% 11,06% 57,65% 29.11.2001
Amundi Funds II - Top European Players EUR 13.8.2018 8,41 € 150,11m €
(13.8.2018)
−1,06% −1,18% 4,21% 3,96% 11,39% −1,98% 28,59% 18.12.2000
Amundi Funds II - Top European Players USD 13.8.2018 9,60 $ 171,37m $
(13.8.2018)
−5,88% −3,32% −3,71% 0,63% 13,74% 0,52% 10,85% 27.12.2001
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR 13.8.2018 10,05 € 902,63m €
(13.8.2018)
10,80% 3,40% 14,46% 19,08% 26,42% 29,68% 86,46% 29.10.2001
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD 13.8.2018 11,47 $ 1 030,45m $
(13.8.2018)
5,33% 1,15% 5,81% 15,28% 29,02% 32,91% 60,64% 11.12.2001
Под-фондове в облигации
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 10.8.2018 8,10 € 16,52m €
(10.8.2018)
−0,74% −0,12% 0,37% 0,87% 0,75% 2,66% 20,00% 18.12.2000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 10.8.2018 9,26 $ 18,89m $
(10.8.2018)
−5,51% −2,53% −6,28% −1,80% 3,23% 6,93% 2,77% 2.1.2002
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy EUR 13.8.2018 61,04 € 274,39m €
(13.8.2018)
−0,88% −0,11% −1,20% 0,36% 0,15% 0,61% 11,82% 12.12.2008
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR 13.8.2018 15,73 € 176,74m €
(13.8.2018)
−1,13% −0,32% 3,08% 0,51% 1,55% 9,54% 38,47% 18.12.2000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD 13.8.2018 17,96 $ 201,77m $
(13.8.2018)
−6,02% −2,44% −4,77% −2,66% 3,70% 12,39% 19,49% 2.5.2002
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond EUR 13.8.2018 76,85 € 81,78m €
(13.8.2018)
−1,78% −0,86% −0,98% −1,56% −5,30% −1,37% 10,07% 13.2.2008
Amundi Funds II - Euro Bond EUR 13.8.2018 9,96 € 65,67m €
(13.8.2018)
−1,48% −1,48% −0,80% −1,68% −6,57% −1,78% 11,91% 18.12.2000
Amundi Funds II - Euro Bond USD 13.8.2018 11,37 $ 74,96m $
(13.8.2018)
−6,34% −3,56% −8,38% −4,77% −4,53% 0,71% −3,48% 2.5.2002
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond USD 13.8.2018 10,73 $ 35,57m $
(13.8.2018)
−5,96% −2,01% −7,74% −3,59% 0,75% 4,48% −3,94% 19.12.2001
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR 13.8.2018 9,39 € 31,15m €
(13.8.2018)
−1,16% 0,11% −0,21% −0,53% −1,47% 1,73% 11,26% 29.11.2001
Amundi Funds II - Euro High Yield EUR 13.8.2018 102,19 € 37,54m €
(13.8.2018)
−1,80% −0,05% −1,18% −0,54% 4,93% 8,93% 19,63% 31.5.2006
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR 13.8.2018 93,95 € 64,53m €
(13.8.2018)
−5,85% −1,29% −5,37% −5,24% −2,23% 0,07% 7,41% 29.10.2004
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond USD 13.8.2018 88,63 $ 10,53m $
(13.8.2018)
−3,08% −0,46% −4,05% −3,47% −7,54% −2,42% −5,51% 12.12.2008
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR 13.8.2018 77,64 € 9,22m €
(13.8.2018)
1,94% 1,73% 3,85% −0,30% −9,46% −4,89% 9,55% 13.2.2008
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR_Hedged 13.8.2018 82,77 € 73,67m €
(13.8.2018)
−3,71% −0,22% −2,14% −3,88% −3,26% 0,24% 4,55% 13.2.2004
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR 13.8.2018 9,87 € 375,54m €
(13.8.2018)
2,92% 2,17% 7,40% 1,96% −1,00% 2,92% 28,02% 4.4.2003
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD 13.8.2018 11,27 $ 428,72m $
(13.8.2018)
−2,09% 0,00% −0,79% −1,31% 1,17% 5,62% 10,49% 4.4.2003
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR 13.8.2018 11,90 € 112,29m €
(13.8.2018)
5,50% 2,41% 10,08% 5,59% 6,92% 12,37% 39,34% 18.12.2000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD 13.8.2018 13,59 $ 128,19m $
(13.8.2018)
0,37% 0,30% 1,72% 2,26% 9,24% 15,27% 20,16% 27.12.2001
Под-фондове “Пълна възвръщаемост”
Amundi Funds II - Global Multi-Asset EUR 13.8.2018 98,27 € 16,67m €
(13.8.2018)
−1,43% 0,00% 0,74% 3,46% 6,55% 4,99% 27,08% 12.12.2008
Amundi Funds II - Global Multi-Asset USD 13.8.2018 112,19 $ 19,03m $
(13.8.2018)
−6,29% −2,15% −6,93% 0,17% 8,81% 7,71% 9,60% 12.12.2008
Краткосрочни Под-фондове
Amundi Funds II - Euro Short-Term EUR 13.8.2018 6,06 € 31,29m €
(13.8.2018)
−0,82% −0,16% −0,82% −1,30% −2,88% −4,27% −4,87% 18.12.2000
Amundi Funds II - Euro Short-Term USD 13.8.2018 6,92 $ 35,73m $
(13.8.2018)
−5,59% −2,26% −8,34% −4,42% −0,72% −1,70% −17,91% 2.5.2002
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term EUR 13.8.2018 5,89 € 80,78m €
(13.8.2018)
6,32% 2,43% 9,28% 4,80% 0,68% 0,86% 21,44% 18.12.2000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD 13.8.2018 6,72 $ 92,21m $
(13.8.2018)
1,05% 0,30% 0,90% 1,36% 2,75% 3,38% 4,67% 2.5.2002
Балансиран Фонд
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10.8.2018 85,98 $ 55,52m $
(10.8.2018)
−4,31% −1,98% −4,38% 0,88% 8,75% 8,53% 14,41% 10.12.2010
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 10.8.2018 75,21 € 48,57m €
(10.8.2018)
0,52% 0,49% 2,44% 3,68% 6,20% 4,24% 33,61% 10.12.2010
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR_Hedged_D 13.8.2018 41,26 € 111,44m €
(13.8.2018)
−8,31% −1,97% −5,21% −7,92% −10,46% −15,69% −17,48%* 17.9.2014
Amundi S.F. - EUR Commodities USD_Hedged 13.8.2018 32,19 $ 5,06m $
(13.8.2018)
- 0,34% - - - - −2,95%* 23.3.2018
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 13.8.2018 24,16 € 50,30m €
(13.8.2018)
−4,81% 0,12% −3,09% −0,78% −2,50% −10,22% −37,75% 30.3.2007
Руски акции
Amundi Funds II - Russian Equity*** EUR 13.8.2018 48,39 € 8,80m €
(13.8.2018)
0,69% −7,05% −2,36% 9,38% 18,66% 43,12% 24,56% 25.2.2011
Amundi Funds II - Russian Equity*** USD 13.8.2018 55,24 $ 10,05m $
(13.8.2018)
−4,26% −9,05% −9,80% 5,90% 21,19% 46,84% 7,43% 25.2.2011
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 10.8.2018 63,32 € 56,82m €
(10.8.2018)
1,33% 1,23% 5,11% 5,41% 8,74% 4,85% 8,02%* 13.2.2015
Фондове от европейски акции
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR_D 13.8.2018 52,37 € 787,92m €
(13.8.2018)
−10,74% −3,52% −1,76% −8,40% −9,00% −24,67% −15,01% 23.11.2011
Amundi Funds II - European Equity Value EUR 13.8.2018 124,79 € 177,53m €
(13.8.2018)
0,26% −0,64% 2,18% 5,76% 22,86% 12,00% 47,77% 12.12.2008
Amundi Funds II - European Equity Value USD 13.8.2018 142,46 $ 202,67m $
(13.8.2018)
−4,69% −2,79% −5,60% 2,39% 25,46% 14,90% 27,45% 12.12.2008
Фондове от световни акции
Amundi Funds II - Global Ecology USD 13.8.2018 305,92 $ 935,70m $
(13.8.2018)
−3,41% −0,36% −2,55% 5,65% 14,77% 11,81% 22,66% 26.6.2007
Amundi Funds II - Global Ecology EUR 13.8.2018 267,97 € 819,64m €
(13.8.2018)
1,60% 1,84% 5,48% 9,12% 12,38% 8,98% 42,21% 30.3.2007
Фондове от американски акции
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR 13.8.2018 239,23 € 706,81m €
(13.8.2018)
12,33% 3,00% 15,34% 17,60% 25,00% 28,58% 104,28% 12.12.2008
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth USD 13.8.2018 273,11 $ 806,90m $
(13.8.2018)
6,80% 0,78% 6,56% 13,86% 27,65% 31,92% 76,19% 12.12.2008