Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*Резултати на под-фондовете на Pioneer Funds

Обобщение на изпълнението на фондовете Pioneer Investments в PDF формат

Година 2017 EUR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    
USD
Година 2016 EUR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
USD
Година 2015 EUR                   10 11 12
USD                  
Под-Фонд Валута Дата НСА на единица Размер
на под-фонда
Резултати на под-фонда** Дата
започване
на продажби
в Европа
От началото на годината 1 месец 6 месеца 1 година 2 години 3 години 5 години/
от основаване*
Под-фондове в акции
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity EUR 17.1.2018 10,14 € 20,65m €
(17.1.2018)
3,36% 4,00% 7,76% 22,02% 45,27% 30,17% 64,34% 18.12.2000
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity USD 17.1.2018 12,41 $ 25,28m $
(17.1.2018)
5,35% 8,20% 15,01% 39,75% 62,43% 38,50% 50,61% 27.12.2001
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity EUR 17.1.2018 18,03 € 79,84m €
(17.1.2018)
4,95% 5,13% 5,25% 5,87% 45,87% 28,33% −5,45% 18.12.2000
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity USD 17.1.2018 22,08 $ 97,74m $
(17.1.2018)
7,03% 9,42% 12,37% 21,19% 63,19% 36,72% −13,31% 27.12.2001
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity EUR 17.1.2018 9,15 € 118,80m €
(17.1.2018)
6,52% 6,40% 4,69% 21,51% 57,49% 26,03% 24,83% 18.12.2000
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity USD 17.1.2018 11,20 $ 145,44m $
(17.1.2018)
8,53% 10,67% 11,67% 39,13% 76,10% 34,13% 14,40% 27.12.2001
Pioneer Funds - European Potential EUR 17.1.2018 180,94 € 203,69m €
(17.1.2018)
2,55% 3,89% 4,77% 18,19% 20,75% 30,82% 84,26% 30.3.2007
Pioneer Funds - European Potential USD 17.1.2018 221,52 $ 249,37m $
(17.1.2018)
4,55% 8,11% 11,82% 35,31% 34,97% 39,30% 68,88% 24.11.2008
Pioneer Funds - Global Select EUR 17.1.2018 105,22 € 488,30m €
(17.1.2018)
2,77% 1,95% 8,63% 14,20% 32,07% 27,09% 84,89% 30.3.2007
Pioneer Funds - Global Select USD 17.1.2018 128,81 $ 597,80m $
(17.1.2018)
4,77% 6,08% 15,93% 30,73% 47,63% 35,32% 69,44% 11.6.2007
Pioneer Funds - China Equity EUR 17.1.2018 16,48 € 83,58m €
(17.1.2018)
5,84% 7,22% 17,63% 35,64% 63,82% 35,08% 78,35% 30.11.2001
Pioneer Funds - China Equity USD 17.1.2018 20,18 $ 102,33m $
(17.1.2018)
7,91% 11,55% 25,58% 55,35% 83,12% 43,83% 63,40% 29.11.2001
Pioneer Funds - Japanese Equity USD 17.1.2018 3,93 $ 22,61m $
(17.1.2018)
5,36% 8,26% 19,09% 26,77% 40,36% 46,64% 64,44% 27.12.2001
Pioneer Funds - Japanese Equity EUR 17.1.2018 3,21 € 18,47m €
(17.1.2018)
3,55% 4,22% 11,46% 10,69% 25,39% 37,77% 79,33% 18.12.2000
Pioneer Funds - Top European Players EUR 17.1.2018 8,76 € 159,41m €
(17.1.2018)
3,06% 4,04% 4,16% 11,45% 20,83% 17,43% 49,49% 18.12.2000
Pioneer Funds - Top European Players USD 17.1.2018 10,72 $ 195,15m $
(17.1.2018)
5,10% 8,17% 11,20% 27,62% 35,01% 24,94% 36,91% 27.12.2001
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value USD 17.1.2018 14,44 $ 189,02m $
(17.1.2018)
4,34% 5,63% 11,25% 14,06% 46,15% 24,70% 72,11% 30.11.2001
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value EUR 17.1.2018 11,79 € 154,39m €
(17.1.2018)
2,25% 1,46% 4,24% −0,42% 30,71% 17,08% 87,74% 29.11.2001
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund EUR 17.1.2018 9,32 € 843,23m €
(17.1.2018)
2,76% 1,08% 7,37% 8,37% 31,45% 28,20% 101,73% 29.10.2001
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund USD 17.1.2018 11,41 $ 1 032,32m $
(17.1.2018)
4,78% 5,16% 14,56% 24,16% 47,04% 36,48% 84,63% 11.12.2001
Стоков Фонд
Pioneer Funds - Commodity Alpha EUR 17.1.2018 27,50 € 20,77m €
(17.1.2018)
−0,47% 2,23% 2,12% −13,28% −2,20% −23,44% −36,47% 20.2.2008
Pioneer Funds - Commodity Alpha USD 17.1.2018 33,66 $ 25,43m $
(17.1.2018)
1,45% 6,35% 8,97% −0,74% 9,29% −18,50% −41,79% 3.4.2008
Под-фондове в облигации
Pioneer Fund Solutions - Conservative EUR 17.1.2018 8,24 € 12,38m €
(17.1.2018)
0,98% 0,37% 2,62% 3,52% 8,14% 7,01% 24,10% 18.12.2000
Pioneer Fund Solutions - Conservative USD 17.1.2018 10,09 $ 15,16m $
(17.1.2018)
2,96% 4,45% 9,55% 18,43% 20,98% 13,88% 13,75% 2.1.2002
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond EUR 17.1.2018 15,76 € 233,99m €
(17.1.2018)
−0,94% −2,84% −1,50% −3,67% 10,91% 17,52% 35,51% 18.12.2000
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond USD 17.1.2018 19,30 $ 286,46m $
(17.1.2018)
0,99% 1,15% 5,18% 10,35% 23,96% 25,16% 24,28% 2.5.2002
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond EUR 17.1.2018 78,36 € 97,52m €
(17.1.2018)
0,15% −0,55% 1,23% 0,05% 1,36% 0,35% 14,14% 13.2.2008
Pioneer Funds - Euro Bond EUR 17.1.2018 10,11 € 75,88m €
(17.1.2018)
0,00% −0,98% 0,80% −0,79% −0,10% −0,79% 15,02% 18.12.2000
Pioneer Funds - Euro Bond USD 17.1.2018 12,37 $ 92,89m $
(17.1.2018)
1,89% 2,91% 7,57% 13,59% 11,54% 5,55% 5,37% 2.5.2002
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond USD 17.1.2018 11,65 $ 46,54m $
(17.1.2018)
2,10% 3,93% 8,27% 16,50% 17,80% 10,01% 5,72% 19.12.2001
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond EUR 17.1.2018 9,52 € 38,02m €
(17.1.2018)
0,21% −0,10% 1,49% 1,82% 5,43% 3,37% 15,39% 29.11.2001
Pioneer Funds - Euro High Yield EUR 17.1.2018 104,67 € 43,30m €
(17.1.2018)
0,59% 0,64% 2,43% 4,69% 15,57% 16,12% 25,04% 31.5.2006
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond EUR 17.1.2018 100,42 € 79,69m €
(17.1.2018)
0,63% 0,59% 1,32% 2,42% 10,30% 9,87% 15,62% 29.10.2004
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond EUR 17.1.2018 75,56 € 9,54m €
(17.1.2018)
−0,79% −2,36% −4,17% −9,20% −7,15% −6,87% 5,03% 13.2.2008
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond USD 17.1.2018 92,51 $ 11,69m $
(17.1.2018)
1,16% 1,60% 2,28% 3,96% 3,79% −0,83% −3,74% 12.12.2008
Pioneer Funds - Strategic Income EUR_Hedged 17.1.2018 85,79 € 94,15m €
(17.1.2018)
−0,20% −0,44% −0,19% 1,14% 7,59% 3,16% 6,74% 13.2.2004
Pioneer Funds - Strategic Income EUR 17.1.2018 9,40 € 553,70m €
(17.1.2018)
−1,98% −3,89% −5,15% −9,62% −0,32% 0,64% 21,45% 4.4.2003
Pioneer Funds - Strategic Income USD 17.1.2018 11,50 $ 677,87m $
(17.1.2018)
−0,09% −0,09% 1,14% 3,42% 11,33% 7,08% 11,22% 4.4.2003
Pioneer Funds - U.S. High Yield EUR 17.1.2018 11,16 € 120,22m €
(17.1.2018)
−1,06% −2,96% −4,12% −7,39% 11,94% 10,17% 35,93% 18.12.2000
Pioneer Funds - U.S. High Yield USD 17.1.2018 13,67 $ 147,18m $
(17.1.2018)
0,96% 1,03% 2,40% 6,13% 25,18% 17,34% 24,73% 27.12.2001
Под-фондове “Пълна възвръщаемост”
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy EUR 17.1.2018 62,59 € 257,29m €
(17.1.2018)
1,64% 1,97% 2,64% 2,79% 6,25% 5,89% 13,02% 12.12.2008
Pioneer Funds - Global Multi-Asset EUR 17.1.2018 101,31 € 17,80m €
(17.1.2018)
1,61% 1,68% 4,86% 7,24% 19,34% 11,16% 35,55% 12.12.2008
Pioneer Funds - Global Multi-Asset USD 17.1.2018 124,03 $ 21,79m $
(17.1.2018)
3,60% 5,79% 11,92% 22,78% 33,41% 18,36% 24,23% 12.12.2008
Краткосрочни Под-фондове
Pioneer Funds - Euro Liquidity Plus EUR 17.1.2018 50,38 € 22,63m €
(17.1.2018)
0,00% −0,02% −0,51% −0,92% −1,52% −2,00% −2,06% 10.12.2010
Pioneer Funds - Euro Short-Term EUR 17.1.2018 6,11 € 10,67m €
(17.1.2018)
0,00% 0,00% −0,65% −1,61% −2,71% −3,48% −3,93% 18.12.2000
Pioneer Funds - Euro Short-Term USD 17.1.2018 7,48 $ 13,06m $
(17.1.2018)
2,05% 4,18% 5,95% 12,65% 8,72% 2,75% −11,90% 2.5.2002
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term EUR 17.1.2018 5,44 € 72,79m €
(17.1.2018)
−1,81% −3,72% −5,72% −11,40% −8,26% −3,89% 13,33% 18.12.2000
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term USD 17.1.2018 6,66 $ 89,11m $
(17.1.2018)
0,15% 0,15% 0,60% 1,37% 2,46% 2,46% 3,74% 2.5.2002
Балансиран Фонд
Pioneer Fund Solutions - Balanced USD 17.1.2018 93,14 $ 54,60m $
(17.1.2018)
3,66% 5,22% 10,74% 20,30% 28,90% 20,32% 29,38% 10.12.2010
Pioneer Fund Solutions - Balanced EUR 17.1.2018 76,08 € 44,60m €
(17.1.2018)
1,68% 1,12% 3,75% 5,08% 15,31% 13,00% 41,15% 10.12.2010
Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income EUR_Hedged_D 17.1.2018 45,67 € 106,14m €
(17.1.2018)
1,49% 1,83% 0,18% −0,15% 0,66% −7,81% −8,66%* 17.9.2014
Руски акции
Pioneer Funds - Russian Equity*** EUR 17.1.2018 51,25 € 10,26m €
(17.1.2018)
6,64% 4,98% 11,41% −3,14% 78,51% 79,38% 21,47% 25.2.2011
Pioneer Funds - Russian Equity*** USD 17.1.2018 62,74 $ 12,56m $
(17.1.2018)
8,73% 9,25% 18,89% 10,89% 99,49% 90,99% 11,34% 25.2.2011
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth EUR 17.1.2018 63,51 € 58,68m €
(17.1.2018)
1,63% 1,23% 3,52% 3,91% 16,94% - 8,34%* 13.2.2015
Фондове от европейски акции
Pioneer Funds - European Equity Target Income EUR_D 17.1.2018 59,55 € 903,58m €
(17.1.2018)
1,50% 1,60% −2,26% −0,52% −0,85% −12,32% −0,13% 23.11.2011
Pioneer Funds - European Equity Value EUR 17.1.2018 130,18 € 12,55m €
(17.1.2018)
4,59% 5,14% 7,61% 16,25% 38,83% 29,84% 68,37% 12.12.2008
Pioneer Funds - European Equity Value USD 17.1.2018 159,38 $ 15,36m $
(17.1.2018)
6,63% 9,40% 14,85% 33,09% 55,20% 38,27% 54,30% 12.12.2008
Фондове от световни акции
Pioneer Funds - Global Ecology EUR 17.1.2018 275,64 € 860,04m €
(17.1.2018)
4,51% 3,82% 6,14% 13,41% 26,00% 23,88% 66,75% 30.3.2007
Pioneer Funds - Global Ecology USD 17.1.2018 337,45 $ 1 052,91m $
(17.1.2018)
6,55% 8,03% 13,28% 29,84% 40,84% 31,91% 52,83% 26.6.2007
Фондове от американски акции
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth EUR 17.1.2018 220,01 € 652,57m €
(17.1.2018)
3,31% 0,63% 4,67% 9,81% 26,02% 30,81% 113,64% 12.12.2008
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth USD 17.1.2018 269,35 $ 798,91m $
(17.1.2018)
5,33% 4,71% 11,71% 25,72% 40,87% 39,29% 95,79% 12.12.2008