Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*Резултати на под-фондовете на Pioneer Funds

Обобщение на изпълнението на фондовете Pioneer Investments в PDF формат

Година 2018 EUR                        
USD
Година 2017 EUR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    
USD
Година 2016 EUR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
USD
Година 2015 EUR                   10 11 12
USD                  
Под-Фонд Валута Дата НСА на единица Размер
на под-фонда
Резултати на под-фонда** Дата
започване
на продажби
в Европа
От началото на годината 1 месец 6 месеца 1 година 2 години 3 години 5 години/
от основаване*
Под-фондове в акции
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity EUR 24.5.2018 9,83 € 19,84m €
(24.5.2018)
0,20% 3,15% −1,90% 8,26% 37,68% 8,98% 51,93% 18.12.2000
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity USD 24.5.2018 11,53 $ 23,26m $
(24.5.2018)
−2,12% −0,95% −3,68% 13,60% 44,67% 16,00% 37,75% 27.12.2001
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity EUR 24.5.2018 16,76 € 74,81m €
(24.5.2018)
−2,44% 0,90% −0,18% −2,61% 14,01% −0,89% −10,80% 18.12.2000
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity USD 24.5.2018 19,65 $ 87,70m $
(24.5.2018)
−4,75% −3,15% −1,95% 2,13% 19,74% 5,36% −19,14% 27.12.2001
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR 24.5.2018 8,90 € 115,95m €
(24.5.2018)
3,61% 3,73% 0,91% 4,95% 34,85% 5,08% 24,65% 18.12.2000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity USD 24.5.2018 10,43 $ 135,94m $
(24.5.2018)
1,07% −0,48% −0,95% 10,02% 41,52% 11,67% 12,88% 27.12.2001
Amundi Funds II - European Potential EUR 24.5.2018 184,32 € 211,65m €
(24.5.2018)
4,47% 2,66% 4,98% 6,48% 17,60% 5,44% 73,20% 30.3.2007
Amundi Funds II - European Potential USD 24.5.2018 216,10 $ 248,14m $
(24.5.2018)
2,00% −1,46% 3,11% 11,62% 23,54% 12,14% 57,04% 24.11.2008
Amundi Funds II - China Equity EUR 24.5.2018 16,82 € 88,35m €
(24.5.2018)
8,03% 7,07% 4,93% 25,99% 65,39% 7,41% 83,22% 30.11.2001
Amundi Funds II - China Equity USD 24.5.2018 19,72 $ 103,58m $
(24.5.2018)
5,45% 2,76% 3,03% 32,08% 73,74% 14,25% 66,13% 29.11.2001
Amundi Funds II - Japanese Equity USD 24.5.2018 3,70 $ 22,47m $
(24.5.2018)
−0,80% −1,07% 2,49% 14,55% 30,28% 18,21% 31,67% 27.12.2001
Amundi Funds II - Japanese Equity EUR 24.5.2018 3,16 € 19,17m €
(24.5.2018)
1,94% 3,27% 4,29% 9,34% 23,92% 11,27% 45,62% 18.12.2000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR 24.5.2018 104,59 € 480,50m €
(24.5.2018)
2,16% 4,80% 3,67% 8,64% 27,19% 9,93% 65,15% 30.3.2007
Amundi Funds II - Pioneer Global Select USD 24.5.2018 122,62 $ 563,33m $
(24.5.2018)
−0,26% 0,59% 1,82% 13,90% 33,62% 16,91% 49,74% 11.6.2007
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value USD 24.5.2018 13,48 $ 163,99m $
(24.5.2018)
−2,60% 1,89% 0,90% 6,56% 19,93% 12,71% 45,73% 30.11.2001
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR 24.5.2018 11,49 € 139,87m €
(24.5.2018)
−0,35% 6,09% 2,68% 1,59% 14,10% 5,90% 60,70% 29.11.2001
Amundi Funds II - Top European Players EUR 24.5.2018 8,67 € 158,27m €
(24.5.2018)
2,00% 3,34% 2,60% 0,81% 14,08% −3,45% 36,75% 18.12.2000
Amundi Funds II - Top European Players USD 24.5.2018 10,17 $ 185,55m $
(24.5.2018)
−0,29% −0,78% 0,89% 5,72% 19,79% 2,73% 24,02% 27.12.2001
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR 24.5.2018 9,52 € 856,71m €
(24.5.2018)
4,96% 7,94% 7,81% 9,30% 25,26% 19,60% 78,28% 29.10.2001
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD 24.5.2018 11,16 $ 1 004,41m $
(24.5.2018)
2,48% 3,62% 5,88% 14,58% 31,60% 27,25% 61,51% 11.12.2001
Под-фондове в облигации
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR 24.5.2018 15,80 € 182,68m €
(24.5.2018)
−0,69% 2,40% −0,57% −3,30% 6,40% 7,78% 31,12% 18.12.2000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD 24.5.2018 18,53 $ 214,17m $
(24.5.2018)
−3,04% −1,65% −2,32% 1,42% 11,76% 14,67% 18,93% 2.5.2002
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond EUR 24.5.2018 77,45 € 89,28m €
(24.5.2018)
−1,01% −1,04% −1,39% −0,14% −1,66% −0,63% 10,16% 13.2.2008
Amundi Funds II - Euro Bond EUR 24.5.2018 10,06 € 68,07m €
(24.5.2018)
−0,49% −1,28% −1,18% 0,00% −2,42% −0,69% 11,90% 18.12.2000
Amundi Funds II - Euro Bond USD 24.5.2018 11,80 $ 79,80m $
(24.5.2018)
−2,80% −5,14% −2,88% 4,89% 2,61% 5,64% 1,55% 2.5.2002
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond USD 24.5.2018 10,97 $ 39,72m $
(24.5.2018)
−3,86% −4,61% −3,35% 4,88% 6,61% 7,44% −0,09% 19.12.2001
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR 24.5.2018 9,36 € 33,88m €
(24.5.2018)
−1,47% −0,53% −1,58% 0,11% 1,52% 1,08% 10,25% 29.11.2001
Amundi Funds II - Euro High Yield EUR 24.5.2018 102,87 € 40,26m €
(24.5.2018)
−1,14% −1,16% −1,35% 1,03% 8,71% 8,55% 20,18% 31.5.2006
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR 24.5.2018 97,10 € 69,35m €
(24.5.2018)
−2,70% −1,39% −2,61% −1,85% 3,19% 2,00% 9,88% 29.10.2004
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR 24.5.2018 76,57 € 10,42m €
(24.5.2018)
0,54% 1,94% −0,26% −4,47% −7,49% −7,31% 5,80% 13.2.2008
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond USD 24.5.2018 89,77 $ 12,22m $
(24.5.2018)
−1,84% −2,15% −2,04% 0,15% −2,83% −1,43% −4,06% 12.12.2008
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR_Hedged 24.5.2018 83,03 € 85,89m €
(24.5.2018)
−3,41% −0,75% −3,54% −3,18% 0,08% −0,97% 1,84% 13.2.2004
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR 24.5.2018 9,59 € 407,95m €
(24.5.2018)
0,00% 3,79% −0,31% −5,24% −0,62% −2,44% 18,10% 4.4.2003
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD 24.5.2018 11,24 $ 478,28m $
(24.5.2018)
−2,35% −0,44% −2,18% −0,62% 4,27% 3,69% 7,05% 4.4.2003
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR 24.5.2018 11,47 € 98,84m €
(24.5.2018)
1,68% 3,99% 1,59% −3,37% 8,51% 3,61% 29,02% 18.12.2000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD 24.5.2018 13,44 $ 115,88m $
(24.5.2018)
−0,74% −0,22% −0,22% 1,28% 13,90% 10,07% 16,87% 27.12.2001
Dluhopisové konzervativní
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 24.5.2018 8,13 € 15,39m €
(24.5.2018)
−0,37% 0,37% −0,37% 0,87% 4,63% 2,01% 18,51% 18.12.2000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 24.5.2018 9,53 $ 18,04m $
(24.5.2018)
−2,76% −3,64% −2,16% 5,65% 9,92% 8,54% 7,32% 2.1.2002
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy EUR 24.5.2018 62,01 € 267,06m €
(24.5.2018)
0,70% 1,37% 0,75% 1,72% 4,71% 1,64% 10,24% 12.12.2008
Под-фондове “Пълна възвръщаемост”
Amundi Funds II - Global Multi-Asset EUR 24.5.2018 98,93 € 16,30m €
(24.5.2018)
−0,77% 1,06% −0,28% 2,13% 12,09% 1,35% 25,98% 12.12.2008
Amundi Funds II - Global Multi-Asset USD 24.5.2018 115,98 $ 19,11m $
(24.5.2018)
−3,12% −3,00% −2,07% 7,05% 17,75% 7,79% 14,22% 12.12.2008
Краткосрочни Под-фондове
Amundi Funds II - Euro Short-Term EUR 24.5.2018 6,08 € 31,41m €
(24.5.2018)
−0,49% −0,16% −0,49% −1,30% −2,88% −3,95% −4,40% 18.12.2000
Amundi Funds II - Euro Short-Term USD 24.5.2018 7,13 $ 36,83m $
(24.5.2018)
−2,73% −4,17% −2,33% 3,48% 2,15% 2,15% −13,37% 2.5.2002
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term EUR 24.5.2018 5,71 € 71,77m €
(24.5.2018)
3,07% 4,39% 2,51% −3,22% −2,23% −3,22% 14,43% 18.12.2000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD 24.5.2018 6,69 $ 84,14m $
(24.5.2018)
0,60% 0,15% 0,75% 1,36% 2,61% 2,76% 3,56% 2.5.2002
Балансиран Фонд
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 24.5.2018 88,22 $ 54,74m $
(24.5.2018)
−1,81% −2,38% −0,59% 7,15% 16,14% 9,13% 18,85% 10.12.2010
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 24.5.2018 75,25 € 46,69m €
(24.5.2018)
0,57% 1,70% 1,22% 2,21% 10,56% 2,60% 31,07% 10.12.2010
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR_Hedged_D 24.5.2018 42,51 € 118,41m €
(24.5.2018)
−5,53% −1,92% −5,26% −6,55% −6,14% −15,62% −14,98%* 17.9.2014
Руски акции
Amundi Funds II - Russian Equity*** EUR 24.5.2018 50,61 € 12,70m €
(24.5.2018)
5,31% 5,81% 3,29% 5,61% 36,75% 25,21% 27,61% 25.2.2011
Amundi Funds II - Russian Equity*** USD 24.5.2018 59,34 $ 14,89m $
(24.5.2018)
2,84% 1,57% 1,45% 10,71% 43,68% 33,20% 15,70% 25.2.2011
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 24.5.2018 63,34 € 57,34m €
(24.5.2018)
1,36% 4,09% 2,49% 2,19% 13,19% 3,58% 8,05%* 13.2.2015
Фондове от европейски акции
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR_D 24.5.2018 55,36 € 843,68m €
(24.5.2018)
−5,64% 0,27% −4,99% −11,04% −7,46% −24,87% −10,39% 23.11.2011
Amundi Funds II - European Equity Value EUR 24.5.2018 129,14 € 94,54m €
(24.5.2018)
3,75% 0,19% 4,80% 5,66% 29,52% 8,64% 55,48% 12.12.2008
Amundi Funds II - European Equity Value USD 24.5.2018 151,40 $ 110,84m $
(24.5.2018)
1,29% −3,84% 2,92% 10,76% 36,05% 15,54% 40,97% 12.12.2008
Фондове от световни акции
Amundi Funds II - Global Ecology EUR 24.5.2018 269,75 € 830,17m €
(24.5.2018)
2,27% 4,51% 1,39% 4,35% 19,40% 2,17% 45,02% 30.3.2007
Amundi Funds II - Global Ecology USD 24.5.2018 316,25 $ 973,29m $
(24.5.2018)
−0,15% 0,32% −0,42% 9,39% 25,43% 8,67% 31,49% 26.6.2007
Фондове от американски акции
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR 24.5.2018 224,93 € 609,46m €
(24.5.2018)
5,62% 8,16% 5,93% 6,81% 23,67% 20,22% 93,26% 12.12.2008
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth USD 24.5.2018 263,71 $ 714,54m $
(24.5.2018)
3,12% 3,82% 4,04% 11,97% 29,91% 27,87% 75,22% 12.12.2008