Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*Резултати на под-фондовете на Pioneer Funds

Обобщение на изпълнението на фондовете Pioneer Investments в PDF формат

Година 2018 EUR                        
USD
Година 2017 EUR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    
USD
Година 2016 EUR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
USD
Година 2015 EUR                   10 11 12
USD                  
Под-Фонд Валута Дата НСА на единица Размер
на под-фонда
Резултати на под-фонда** Дата
започване
на продажби
в Европа
От началото на годината 1 месец 6 месеца 1 година 2 години 3 години 5 години/
от основаване*
Под-фондове в акции
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity EUR 17.12.2018 8,39 € 17,22m €
(17.12.2018)
−14,48% −1,18% −14,74% −13,95% 0,60% 8,40% 36,87% 18.12.2000
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity USD 17.12.2018 9,51 $ 19,52m $
(17.12.2018)
−19,27% −1,65% −16,80% −17,09% 9,56% 13,35% 13,08% 27.12.2001
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity EUR 17.12.2018 15,63 € 69,50m €
(17.12.2018)
−9,02% −0,64% −4,81% −8,86% −9,18% 11,17% −11,24% 18.12.2000
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity USD 17.12.2018 17,72 $ 78,78m $
(17.12.2018)
−14,11% −1,17% −7,13% −12,19% −1,12% 16,27% −26,69% 27.12.2001
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR 17.12.2018 6,52 € 88,66m €
(17.12.2018)
−24,10% −2,83% −25,74% −24,19% −13,76% −2,40% −2,98% 18.12.2000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity USD 17.12.2018 7,40 $ 100,50m $
(17.12.2018)
−28,29% −3,14% −27,45% −26,88% −5,97% 2,21% −19,74% 27.12.2001
Amundi Funds II - European Potential EUR 17.12.2018 146,10 € 126,51m €
(17.12.2018)
−17,20% −7,75% −21,16% −16,11% −1,85% −12,26% 20,83% 30.3.2007
Amundi Funds II - European Potential USD 17.12.2018 165,63 $ 143,42m $
(17.12.2018)
−21,82% −8,22% −23,07% −19,17% 6,89% −8,19% −0,23% 24.11.2008
Amundi Funds II - China Equity EUR 17.12.2018 13,59 € 79,21m €
(17.12.2018)
−12,72% −1,66% −21,49% −11,58% 12,78% 14,59% 44,42% 30.11.2001
Amundi Funds II - China Equity USD 17.12.2018 15,40 $ 89,80m $
(17.12.2018)
−17,65% −2,22% −23,38% −14,87% 22,81% 19,84% 19,10% 29.11.2001
Amundi Funds II - Japanese Equity USD 17.12.2018 3,10 $ 19,88m $
(17.12.2018)
−16,89% −2,82% −15,30% −14,60% 1,31% 5,44% 12,73% 27.12.2001
Amundi Funds II - Japanese Equity EUR 17.12.2018 2,74 € 17,53m €
(17.12.2018)
−11,61% −2,14% −13,02% −11,04% −6,80% 1,11% 37,00% 18.12.2000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR 17.12.2018 92,14 € 430,61m €
(17.12.2018)
−10,00% −6,74% −12,49% −10,73% −1,37% 5,67% 41,97% 30.3.2007
Amundi Funds II - Pioneer Global Select USD 17.12.2018 104,46 $ 488,16m $
(17.12.2018)
−15,03% −7,20% −14,59% −13,98% 7,41% 10,56% 17,21% 11.6.2007
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value USD 17.12.2018 11,17 $ 120,97m $
(17.12.2018)
−19,29% −9,92% −16,83% −18,29% −11,63% 2,01% 9,40% 30.11.2001
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR 17.12.2018 9,85 € 106,71m €
(17.12.2018)
−14,57% −9,47% −14,79% −15,23% −18,93% −2,57% 32,39% 29.11.2001
Amundi Funds II - Top European Players EUR 17.12.2018 7,27 € 122,98m €
(17.12.2018)
−14,47% −4,84% −15,86% −13,66% −7,74% −10,02% 10,15% 18.12.2000
Amundi Funds II - Top European Players USD 17.12.2018 8,24 $ 139,41m $
(17.12.2018)
−19,22% −5,40% −17,85% −16,85% 0,49% −5,94% −9,05% 27.12.2001
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR 17.12.2018 9,37 € 824,21m €
(17.12.2018)
3,31% −5,83% −3,80% 1,63% 6,84% 20,90% 71,30% 29.10.2001
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD 17.12.2018 10,62 $ 934,36m $
(17.12.2018)
−2,48% −6,35% −6,18% −2,12% 16,32% 26,43% 41,60% 11.12.2001
Под-фондове в облигации
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 17.12.2018 7,81 € 16,15m €
(17.12.2018)
−4,29% −1,01% −3,94% −4,87% −1,76% 0,39% 14,68% 18.12.2000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 17.12.2018 8,85 $ 18,31m $
(17.12.2018)
−9,69% −1,56% −6,35% −8,39% 6,88% 4,98% −5,35% 2.1.2002
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy EUR 17.12.2018 59,39 € 246,47m €
(17.12.2018)
−3,56% −0,15% −3,73% −3,24% −2,24% −0,44% 7,11% 12.12.2008
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR 17.12.2018 15,86 € 151,91m €
(17.12.2018)
−0,31% 0,95% 1,28% −2,22% −3,29% 9,23% 41,61% 18.12.2000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD 17.12.2018 17,97 $ 172,21m $
(17.12.2018)
−5,97% 0,39% −1,21% −5,82% 5,27% 14,24% 16,92% 2.5.2002
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond EUR 17.12.2018 76,23 € 73,22m €
(17.12.2018)
−2,57% 0,59% −1,29% −3,25% −3,08% −1,78% 7,49% 13.2.2008
Amundi Funds II - Euro Bond EUR 17.12.2018 9,90 € 63,19m €
(17.12.2018)
−2,08% 0,92% −1,30% −3,04% −3,41% −2,37% 9,51% 18.12.2000
Amundi Funds II - Euro Bond USD 17.12.2018 11,22 $ 71,64m $
(17.12.2018)
−7,58% 0,45% −3,77% −6,66% 5,15% 2,19% −9,59% 2.5.2002
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond USD 17.12.2018 10,46 $ 28,27m $
(17.12.2018)
−8,33% −0,76% −3,77% −6,69% 7,39% 5,66% −11,51% 19.12.2001
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR 17.12.2018 9,23 € 24,93m €
(17.12.2018)
−2,84% −0,22% −1,39% −3,15% −1,39% 0,98% 7,20% 29.11.2001
Amundi Funds II - Euro High Yield EUR 17.12.2018 99,17 € 32,11m €
(17.12.2018)
−4,70% −1,24% −3,45% −4,64% −0,01% 6,97% 12,18% 31.5.2006
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR 17.12.2018 92,21 € 63,74m €
(17.12.2018)
−7,60% −1,62% −3,79% −7,63% −5,56% −0,39% 3,82% 29.10.2004
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond USD 17.12.2018 86,44 $ 11,25m $
(17.12.2018)
−5,48% −0,51% −3,03% −5,06% −1,20% −2,53% −9,29% 12.12.2008
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR 17.12.2018 76,25 € 9,93m €
(17.12.2018)
0,12% 0,00% −0,63% −1,47% −9,28% −6,84% 9,87% 13.2.2008
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR_Hedged 17.12.2018 81,21 € 27,62m €
(17.12.2018)
−5,53% −0,11% −1,98% −5,76% −2,95% 0,48% 1,22% 13.2.2004
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR 17.12.2018 9,85 € 312,07m €
(17.12.2018)
2,71% 0,61% 1,86% 0,72% −6,28% 2,07% 30,81% 4.4.2003
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD 17.12.2018 11,17 $ 353,78m $
(17.12.2018)
−2,95% 0,18% −0,53% −2,95% 2,01% 6,89% 8,03% 4.4.2003
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR 17.12.2018 11,64 € 88,12m €
(17.12.2018)
3,19% −0,26% −0,43% 1,22% −4,35% 12,57% 37,26% 18.12.2000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD 17.12.2018 13,20 $ 99,89m $
(17.12.2018)
−2,51% −0,75% −2,80% −2,44% 4,18% 17,75% 13,30% 27.12.2001
Под-фондове “Пълна възвръщаемост”
Amundi Funds II - Global Multi-Asset EUR 17.12.2018 93,78 € 16,05m €
(17.12.2018)
−5,94% −1,75% −5,32% −5,88% −1,49% 4,08% 22,22% 12.12.2008
Amundi Funds II - Global Multi-Asset USD 17.12.2018 106,32 $ 18,20m $
(17.12.2018)
−11,19% −2,24% −7,60% −9,31% 7,29% 8,91% 0,92% 12.12.2008
Краткосрочни Под-фондове
Amundi Funds II - Euro Short-Term EUR 17.12.2018 6,03 € 33,63m €
(17.12.2018)
−1,31% −0,33% −0,66% −1,31% −3,21% −4,29% −5,34% 18.12.2000
Amundi Funds II - Euro Short-Term USD 17.12.2018 6,84 $ 38,12m $
(17.12.2018)
−6,68% −0,73% −3,12% −4,74% 5,56% 0,29% −21,83% 2.5.2002
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term EUR 17.12.2018 5,95 € 125,51m €
(17.12.2018)
7,40% 0,51% 3,12% 5,31% −5,56% −0,83% 26,06% 18.12.2000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD 17.12.2018 6,74 $ 142,28m $
(17.12.2018)
1,35% 0,00% 0,60% 1,35% 2,74% 3,69% 4,01% 2.5.2002
Балансиран Фонд
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 17.12.2018 80,40 $ 54,19m $
(17.12.2018)
−10,52% −2,79% −8,34% −9,17% 6,32% 6,38% 2,73% 10.12.2010
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 17.12.2018 70,92 € 47,80m €
(17.12.2018)
−5,21% −2,30% −6,08% −5,74% −2,37% 1,65% 24,42% 10.12.2010
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR_Hedged_D 17.12.2018 38,84 € 97,36m €
(17.12.2018)
−13,69% −2,07% −8,18% −13,40% −15,01% −16,88% −22,32%* 17.9.2014
Amundi S.F. - EUR Commodities USD_Hedged 17.12.2018 31,00 $ 4,54m $
(17.12.2018)
- −1,81% −8,90% - - - −6,54%* 23.3.2018
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 17.12.2018 23,04 € 41,82m €
(17.12.2018)
−9,22% −2,04% −10,18% −5,38% −9,72% 0,17% −40,05% 30.3.2007
Руски акции
Amundi Funds II - Russian Equity*** EUR 17.12.2018 51,20 € 10,76m €
(17.12.2018)
6,53% −1,06% 4,49% 4,88% −2,86% 48,02% 26,67% 25.2.2011
Amundi Funds II - Russian Equity*** USD 17.12.2018 58,05 $ 12,20m $
(17.12.2018)
0,61% −1,56% 1,97% 1,08% 5,80% 54,88% 4,59% 25.2.2011
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 17.12.2018 58,18 € 51,56m €
(17.12.2018)
−6,90% −3,93% −8,72% −7,27% −5,54% 0,87% −0,75%* 13.2.2015
Фондове от европейски акции
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR_D 17.12.2018 47,95 € 691,25m €
(17.12.2018)
−18,27% −3,39% −12,61% −18,19% −19,78% −27,08% −25,31% 23.11.2011
Amundi Funds II - European Equity Value EUR 17.12.2018 108,03 € 250,39m €
(17.12.2018)
−13,21% −4,96% −15,75% −12,75% −2,72% 3,65% 23,17% 12.12.2008
Amundi Funds II - European Equity Value USD 17.12.2018 122,46 $ 283,85m $
(17.12.2018)
−18,07% −5,45% −17,79% −15,94% 5,93% 8,45% 1,69% 12.12.2008
Фондове от световни акции
Amundi Funds II - Global Ecology USD 17.12.2018 284,28 $ 841,68m $
(17.12.2018)
−10,24% −3,76% −9,57% −9,00% 12,52% 8,08% 2,86% 26.6.2007
Amundi Funds II - Global Ecology EUR 17.12.2018 250,77 € 742,45m €
(17.12.2018)
−4,92% −3,27% −7,33% −5,55% 3,32% 3,29% 24,59% 30.3.2007
Фондове от американски акции
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR 17.12.2018 223,37 € 614,49m €
(17.12.2018)
4,88% −6,51% −4,49% 2,16% 10,13% 18,15% 84,34% 12.12.2008
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth USD 17.12.2018 253,23 $ 696,62m $
(17.12.2018)
−0,98% −6,99% −6,79% −1,56% 19,93% 23,64% 52,20% 12.12.2008