Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

Pioneer Funds - Global Ecology
14.12.2017 265,51 € −0,2967%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
14.12.2017 19,05 $ 0,1051%
Pioneer Funds - Global Select
14.12.2017 102,72 € −0,5518%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
14.12.2017 17,23 € 1,0557%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
14.12.2017 10,77 $ −0,5540%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
14.12.2017 31,46 $ −0,2853%
Избери фонд...

*

Pioneer Funds - Euro Corporate Bond

Eвропейски корпоративни облигации

  Регистриран в: Люксембург
EUR USD
  Фондове от световни облигации

Информация за деня към 14.12.2017

Тук ще намерите актуална информация за цената за деня на дяловете, Клас А, недистрибутивни, кoито се предлагат в България.

Цена за дял 9,53 €

Графика на движението на НСА за единицаРезултат на под-фонда14.12.2017

(EUR)

  кумулативен годишно
от основаването на под-фонда 29.11.2001 83,98% 3,87%
5 години назад 16,08% 3,03%
3 години назад 4,15% 1,36%
2 години назад 4,27% 2,11%
една година назад 1,82%  
6 месеца назад 1,38%  
3 месеца назад 1,28%  
1 месец назад 0,42%  
от началото на 1,71%  

Забележки:

Забележки:

Конкретното съдържание не тези уеб-страници не е оферта за дялове на фонд, а дава на потребителя бърза и ясна информация относно фондове и събития.

Всеки инвеститор трябва да има предвид, че инвестирането в ценните книжа по Проспекта е свързано с някои общи и бизнес рискове (валутен риск, риск от инвестиране в книжа с висока доходност, пазарен и политически риск и др.), които са разгледани по-подробно в Проспекта. Емитентът не може да гарантира приходи на нито един инвеститор; нещо повече - инвестирането в ценни книжа може да доведе до намаляването или загубата на първоначално инвестирания капитал.

Препоръчваме ви да се запознаете с условията за Република България. Пълният пакет от документи можете да получите и на адрес: ул."Ал. Батенберг" No.16 А, етаж 4, София 1000, България, или в клоновете на Булбанк.

Имената на фонда, споменати на български език, представляват неговото маркетингово обозначение за фонд на територията на Република България.

Предишните резултати от дейността на Фонда нямат връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите в Под-фондовете не са покрити от гаранционен или резервен фонд