Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*Бърз път към избраните заявления

Формулярът „НАРЕЖДАНЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПАРТИДА“ удостоверява желанието на инвеститора да му бъдат издадени съответен брой дялове от някой от Под-фондовете. Формулярът „НАРЕЖДАНЕ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ“ се използва от инвеститора, когато той иска да предложи за обратно изкупуване всички или част от дяловете, които притежава. Оригиналът на формуляра може да получите от някой от клоновете на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД. Служителите на банката любезно ще Ви помогнат да попълните формулярите и да управлявате инвестицията си.

Илюстрация
Нареждане за откриване на партида Нареждане за обратно изкупуване на дялове
Нареждане за откриване на партида Нареждане за обратно изкупуване на дялове
Формуляри
Нареждане за откриване на партида Нареждане за обратно изкупуване на дялове
Нареждане за откриване на партида Нареждане за обратно изкупуване на дялове

Чрез формуляра „НАРЕЖДАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ“ настоящият собственик на дяловете заявява конвертирането на всички или част от притежаваните от него дялове към партида на друго лице.

Формулярът „НАРЕЖДАНЕ ЗА КОНВЕРТИРАНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ИЗБРАН ПОД-ФОНД С ДРУГ ПОД-ФОНД“ се използва от настоящия собственик на дялове за прехвърлянето на всички или част от неговите/нейните дялове от един Под-фонд в друг.

Можете за свалите формулярите от тези Интернет страници. За да се осъществи транзакцията е необходимо да направите 3 копия от съответния формуляр, които да предоставите в някой от клоновете на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД и заедно с някой от служителите на банката да финализирате нужната транзакция.

Илюстрация
Нареждане за прехвърляне на дялове Нареждане за конвертиране на дялове от избран под-фонд в друг под-фонд
Нареждане за прехвърляне на дялове Нареждане за конвертиране на дялове от избран под-фонд в друг под-фонд
Формуляри
Нареждане за прехвърляне на дялове Нареждане за конвертиране на дялове от избран под-фонд в друг под-фонд
Нареждане за прехвърляне на дялове Нареждане за конвертиране на дялове от избран под-фонд в друг под-фонд