Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*Контакт

Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. – branch Bulgaria, a company of the Amundi group
ул."Ал. Батенберг" No.16 А, етаж 4
София, 1000

Тел: +359 (2) 418 7921
УниKредит Булбанк АД
Дирекция "Банкиране на дребно"
площад "Света Неделя" No. 7
София 1000

Център за контакт с клиенти: 0 700 1 8484 (на цената на един градски разговор)
http://www.unicreditbulbank.bg/

С Проспекта, Правилата за управление на Pioneer Funds и Pioneer Funds Solutions (Фондове "Пайъниър"), както и с друга допълнителна информация за инвеститорите относно под-фондовете, предлагани в България можете да се запознаете всеки работен ден в клоновете на УниКредит Булбанк АД.