Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

Pioneer Funds - Global Ecology
21.11.2017 268,59 € 1,2325%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
21.11.2017 18,91 $ 0,0529%
Pioneer Funds - Global Select
21.11.2017 101,96 € 0,9905%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
21.11.2017 16,87 € 1,2605%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
21.11.2017 10,54 $ 0,6686%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
21.11.2017 32,21 $ −0,3095%
Избери фонд...

*Контакт

Pioneer Asset Management, a.s. – branch Bulgaria, a company of the Amundi group
ул."Ал. Батенберг" No.16 А, етаж 4
София, 1000

Тел: +359 (2) 418 7921
УниKредит Булбанк АД
Дирекция "Банкиране на дребно"
площад "Света Неделя" No. 7
София 1000

Център за контакт с клиенти: 0 700 1 8484 (на цената на един градски разговор)
http://www.unicreditbulbank.bg/

С Проспекта, Правилата за управление на Pioneer Funds и Pioneer Funds Solutions (Фондове "Пайъниър"), както и с друга допълнителна информация за инвеститорите относно под-фондовете, предлагани в България можете да се запознаете всеки работен ден в клоновете на УниКредит Булбанк АД.