Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

  Инвестиционни продукти на фокус  

 
     Спестовен план "Пайъниър"
   
  Новини    
 

10.4.2019


Съобщение до Притежателите на Дялове (основна информация)

Amundi Luxembourg S.A. с настоящето Ви информира за предстоящо сливане на фондовете Amundi Funds и Amundi Funds II (бивши Pioneer Funds, Фондове Пайъниър) в един фонд. С тази стъпка ще бъде приключена ключова фаза от придобиването на Pioneer Investments през 2017. Използвахме тази възможност за да селектираме най-добрите фондове от двете семейства, като вземем предвид тяхното представяне, размер, характеристики и пазарения потенциал на съответния вид фондове.

Цялото сливане не изисква никакво участие от Ваша страна.


След приключване на сливането, фондът чадър Amundi Funds ще включва 92 подфонда с общи активи от 90 милиарда. Новата обединена оферта ще бъде по-ясна и ще предложи на клиентите доказано качество. 40% от предлаганите фондове ще бъдат с най-високите рейтинги от Morningstar (4 и 5 звезди).

Поради големият размер, сливането на отделни под-фондове ще бъде реализирано:
- на четири етапа, по време на четирите уикенда през Юни 2019
- с предварително определени групи от фондове за всеки отделен уикенд.

В периода преди всеки етап от сливането (всеки уикенд през Юни 2019), сделките с дялове на съответните подфондове ще бъдат спрени. Първото спиране на сделки е предвидено от 28. 5. 2019 до 31. 5. 2019. Последната фаза ще приключи на 23. 6. 2019. За по-подробна информация, относно етапите и сроковете за сливане на подфондовете предлагани в България, вижте по-долу.

Всички разходи по сливането са за сметка на Amundi Luxembourg S.A.

Ако не сте съгласни със сливането, можете да направите обратно изкупуване без никакви такси и комисионни.
Подробна информация за сливането, включително пълният текст на Съобщението до инвеститорите с характеристиките на сливащите се и целеви под-фондове, можете да намерите на www.amundi.bg и на www.pioneerinvestments.bg

Времеви период за сливанията на подфондове, предлагани в България

4.4.2019


Съобщение до притежателите на Дялове в: Amundi Funds II

Info 1 Info 2

17.12.2018


Важно съобщение:

Управителният съвет на Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. на 13-ти декември 2018 г. на своето редовно заседание взе решение временно да преустанови обработката на сделки с дялове (покупки, обратни изкупувания, конверсии и прехвърляния) на следните фондове:

Amundi Fund Solutions, Amundi Funds II, Amundi S.F. и myNEXT в периода от 20-ти декември 2018 г. до 6-ти януари 2019 г.

Всички постъпили в този период нареждания ще бъдат обработени на 7-ми януари 2019 година.

Това решение беше прието преди всичко с цел осигуряване на правилно протичане на миграцията на данни във вътрешните системи (всички счетоводни системи и системи за обработка) на компаниите на Amundi в Чешката Република (които отговарят и за обработката на сделки от България).

        архиви ...

 
   Активи под управление от България
към 31.06.2016 - 324 863 363 лева