Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

  Инвестиционни продукти на фокус  

 
     Спестовен план "Пайъниър"
   
  Новини    
 

12.3.2018


Amundi Czech Republic Asset Management - Техническа почивка

Съветът на директорите реши, че за периода от 17 март 2018 г. До 23 март 2018 г., Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., по технически причини няма да обработва сделки с Дялове и да изпълнява Нареждания по отношение на Дялове на клиенти в следните Колективни Инвестиционни Схеми:

• Amundi Funds II – Евро Кеш Плюс,
• Amundi Funds II – Индийски Акции,
• Amundi Funds II - Евро Ликвидност Плюс,
• Amundi Funds II – Стоков Алфа,

Пълният текст на Протокола от заседанието на Съвета на директорите на Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. проведено на 07.03. 2018, можете да намерите тук.

31.10.2017


Резултати от групата Амунди за третото тримесечие на 2017 година.

At 30 September 2017, Amundi posted satisfactory results. Assets under management stood at €1,400bn and combined net inflows (Amundi + Pioneer) reached a high level of +€57.5bn over 9 months thanks to strong business activity.

Infographics: Бизнес резултатите на Amundi Group към 30 септември 2017 г.


Източник: www.viamundi.info

        архиви ...

 
   Активи под управление от България
към 31.06.2016 - 324 863 363 лева