Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

  Инвестиционни продукти на фокус  

 
     Спестовен план "Пайъниър"
   
  Новини    
 

17.12.2018


Важно съобщение:

Управителният съвет на Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. на 13-ти декември 2018 г. на своето редовно заседание взе решение временно да преустанови обработката на сделки с дялове (покупки, обратни изкупувания, конверсии и прехвърляния) на следните фондове:

Amundi Fund Solutions, Amundi Funds II, Amundi S.F. и myNEXT в периода от 20-ти декември 2018 г. до 6-ти януари 2019 г.

Всички постъпили в този период нареждания ще бъдат обработени на 7-ми януари 2019 година.

Това решение беше прието преди всичко с цел осигуряване на правилно протичане на миграцията на данни във вътрешните системи (всички счетоводни системи и системи за обработка) на компаниите на Amundi в Чешката Република (които отговарят и за обработката на сделки от България).

12.3.2018


Amundi Czech Republic Asset Management - Техническа почивка

Съветът на директорите реши, че за периода от 17 март 2018 г. До 23 март 2018 г., Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., по технически причини няма да обработва сделки с Дялове и да изпълнява Нареждания по отношение на Дялове на клиенти в следните Колективни Инвестиционни Схеми:

• Amundi Funds II – Евро Кеш Плюс,
• Amundi Funds II – Индийски Акции,
• Amundi Funds II - Евро Ликвидност Плюс,
• Amundi Funds II – Стоков Алфа,

Пълният текст на Протокола от заседанието на Съвета на директорите на Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. проведено на 07.03. 2018, можете да намерите тук.

        архиви ...

 
   Активи под управление от България
към 31.06.2016 - 324 863 363 лева